Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

OK13: Kravsindsamlingen er i gang

FORENINGSNYT / Hvordan mener du, at pengene skal prioriteres i en kommende overenskomst for ansatte i regioner og kommuner? Kravsindsamlingen er i gang på fysio.dk.
Tina Lambrecht, der i øjeblikket er konstitueret formand under Johnny Kuhrs sygemelding, kører overenskomstforhandlingerne til helt til dørs, selvom Johnny Kuhr efter planen vender tilbage til formandsposten 1. december. Foto: Heidi Lundsgaard

Skal alle have lige meget, eller er der grupper, der skal tilgodeses mere end andre, når pengene til løn skal fordeles ved de kommende overenskomstforhandlinger? Og hvad med kompetenceudviklingen? Er det penge til kurser, der mangler? Eller tid til læring på arbejdspladsen? Det er nogle af de spørgsmål, du som medlem af Danske Fysioterapeuter og ansat i en region eller kommune kan få indflydelse på ved at deltage i den indsamling af krav til overenskomsten, der frem til den 10. september foregår på fysio.dk.

En ny overenskomst skal træde i kraft til april næste år. Forhandlingerne kommer også denne gang til at foregå i krisens tegn, men måske netop af den grund er det vigtigt for den enkelte fysioterapeut at give sin mening til kende i forbindelse med kravsindsamlingen, mener fungerende formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

”Vi har bestemt ikke lagt os ned, selvom vi allerede længe er blevet tudet ørene fulde om, at der ingen penge er. Men der er næppe tvivl om, at pengene er få, og så meget desto skarpere bliver prioriteringen derfor. Så det er vigtigt eksempelvis at få at vide, om medlemmerne går efter, at vi så vidt muligt forsøger at bevare reallønnen for alle, eller om der i stedet for er særlige grupper, der skal tilgodeses”.

Fælles debatoplæg

Danske Fysioterapeuter forhandler sammen med resten af Sundhedskartellet, der i et fælles debatoplæg lægger op til generelle lønforbedringer, så reallønnen sikres bedst muligt. Men ikke kun løn er på dagsordenen ved overenskomstforhandlingerne – også temaer som arbejdsliv og medbestemmelse kommer på bordet, og det samme gør kompetenceudvikling.

Inden for området arbejdsliv lægger debatoplægget blandt andet op til et krav om, der skal sikres en ret – men ikke en pligt – til at komme på fuld tid efter en eventuel periode på deltid. Det er et langsigtet krav, der skal være med til at imødegå den mangel på arbejdskraft, som alle forventer, vil indfinde sig inden for få år. I debatoplægget lægges også op til, at der skal være klare regler for, hvornår en medarbejder skal fastansættes, så man undgår en praksis, hvor vikariater forlænges gang på gang på bekostning af faste stillinger.

Hvad angår kompetenceudvikling er det oplagt i en ny overenskomst at videreføre de projekter med kliniske retningslinjer og forskning, der blev sat i gang med OK11, men lige så vigtigt er det måske at få fokus på, om der på arbejdspladserne er den fornødne tid til at implementere ny viden.

”Det er medlemmerne ude på arbejdspladserne, der ved, hvor skoen trykker, og jo mere medlemmerne har blandet sig i debatten og afgivet deres krav forud for forhandlingerne, jo stærkere rygstød har vi derfor, når vi møder arbejdsgiverne”, siger Tina Lambrecht.

”Den økonomiske ramme bliver op ad bakke, men jo bedre forberedte vi er, jo lettere går det at få netop vores højst prioriterede ønsker igennem. Derfor håber jeg også, at kravsindsamlingen vil give anledning til en levende debat – hvad enten den kommer til at foregå på møder indkaldt af tillidsrepræsentanten eller uformelt over frokostbordet. Vores fremtidige løn- og arbejdsforhold er i hvert fald alt for vigtigt til ikke at blive debatteret”.