Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En genvej til et fast job

FORENINGSNYT / En ny traineeordning giver ledige, nyuddannede fysioterapeuter mulighed for i en periode at arbejde som fysioterapeuter med en løn svarende til dagpengesatsen og samtidig opkvalificere sig via gratis efteruddannelse.
Foto: Jens Hasse, Chili

 

Maria Hundahl Christoffersen, 25, blev færdig som fysioterapeut i januar. Siden da har hun søgt alle de jobs, hun overhovedet kunne se sig selv i, men har som så mange andre nyuddannede måttet erkende, at det er lettere at komme i betragtning til et job, hvis man har noget erfaring at skrive på sit CV. Den erfaring får hun nu som trainee, i et job med løntilskud i 6 måneder på områdecenter Møllevang i Randers Kommune til en løn svarende til dagpengesatsen.

”Det styrker mine kompetencer som fysioterapeut, at jeg kan komme ud og bruge dem i praksis i stedet for at gå ledig, og særligt her i sommerferien har jeg for alvor fået lov at prøve mig selv af, mens mange af mine kolleger har været på ferie”, fortæller Maria Hundahl, der sidst i august tager en uge ud af kalenderen for at tage på efteruddannelse, finansieret via traineeordningen.

”Jeg får betalt både et kinesiotapekursus og et McKenzie-kursus, og jeg går kraftigt ud fra, at det vil styrke mine mulighed for at finde et job bagefter”, siger Maria Hundahl Christoffersen, der ikke ville have haft mulighed for selv at finde de 8000 kroner, de to kurser løber op i tilsammen.

Trainees efterlyses

Også parterne bag dette års finanslovsforlig deler Maria Hundahl Christoffersens opfattelse af, at et traineeforløb kan styrke nyuddannede i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og har derfor afsat penge til en række forløb i 2012 og 2013. For fysioterapeuternes vedkommende drejer det sig om 27 forløb, og det er Danske Fysioterapeuter, der står for opgaven med at matche interesserede nyuddannede med villige arbejdsgivere samt i samarbejde med den nyuddannede at tilrettelægge et opkvalificeringsforløb med relevant efteruddannelse.

Traineeforløbet kan finde sted på både offentlige og private arbejdspladser, og alt efter, hvad der aftales med arbejdsgiveren, kan forløbet strække sig fra 8 uger og op til 1 år. Under hele forløbet vil lønnen svare til dagpengesatsen. En trainee må ikke tage arbejde fra fastansatte, men skal indgå som en ekstra arbejdskraft.

Forhandlingskonsulent Henrik Sloth, der står for det praktiske arbejde i Danske Fysioterapeuter med at matche interesserede trainees og arbejdsgivere, forklarer at ud over at hjælpe den enkelte ledige med at få fyldt noget erfaring på cv’et, er det håbet, at traineeordningen vil kunne kaste den sidegevinst af sig, at arbejdsgiverne bliver så glade for de ekstra hænder, at det på sigt resulterer i flere faste stillinger.