Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

God adgang til klinikkerne

FORENINGSNYT / Som et led i en kvalitetsindsats for vederlagsfri fysioterapi, opfordres klinikkerne nu til at tilmelde sig mærkeordningen God Adgang. De første 200 klinikker får certificeringen gratis.

En patient, eksempelvis i kørestol, skal nemt kunne indhente fyldestgørende oplysninger vedrørende adgangsforholdene på klinikker for fysioterapi. Det mener Danske Fysioterapeuter, der derfor opfordrer alle klinikker til at tilmelde sig mærkeordningen God Adgang. Med opfordringen følger en økonomisk gulerod, idet de første 200 klinikker med ydernummer og de første 10 uden ydernummer, der melder sig, får certificeringen og medlemskab i God Adgang betalt af Danske Fysioterapeuter.

I dag indeholder Sundhed.dk’s vejviser alene oplysninger om adgangsforhold og handicaptoilet indberettet af klinikken selv. Når klinikkerne tilmeldes mærkeordningen God Adgang, sker der en egentlig certificering, der vil fremgå af sundhed.dk. En certificering vil give patienterne en garanti for, at ”handicaptoilet” ikke blot betyder, at der er skruet et ekstra håndtag ind i væggen, men at der er plads nok til, at kørestol kan komme ind og ud.

Når Danske Fysioterapeuter har besluttet at tage en halv million kroner fra kvalitets- og udviklingspuljen for praksissektoren og betale certificering og medlemskab i to år for de første 200 klinikker, der tilmelder sig i kampagneperioden, er det for at give certificeringen et skub. Gode fysiske rammer er nemlig et af de 10 punkter i den plan for udvikling og fastholdelse af kvaliteten i vederlagsfri fysioterapi, som foreningen opstillede i 2010. De øvrige ni punkter er bedre behandlingsplan, kliniske retningslinjer, øget anvendelse af test og mål, koordination af sundhedstilbuddet mellem sektorerne, specialiserede kompetencer, kvalitetsdeklaration, patienttilfredshedsundersøgelse, klinisk database og mere forskning.

Selvom klinikkerne først får mulighed for at tilmelde sig ordningen fra den 20. august, har tre klinikker allerede haft besøg af inspektøren for God Adgang som del af et pilotprojekt. En af dem er Asnæs Fysioterapi, hvis indehaver Henrik Nielsen ikke fandt de store overraskelser i inspektørens rapport.

”Vi byggede vores klinik på et tidspunkt, hvor der var skrappe krav fra amtets side til adgangsforhold og handicapvenlighed, og for at få byggeriet godkendt af amtets byggesagkyndige valgte vi at følge DS 3028, som der ikke er nogen, der aner, hvad er i dag; så jeg vidste godt, at vi ville blive godkendt med hat og sløjfe”.

Af samme grund har besøget fra God Adgang heller ikke efterladt klinikken med mange ideer til, hvad der kunne gøres bedre”, fortæller Henrik Nielsen. ”Inspektøren mente, at vi burde anskaffe os en bærbar Dankort-terminal, der kunne nås fra en kørestol, men derudover manglede vi ikke andet end noget i fliserne, så synshandicappede kunne finde vej”.

Der var ikke noget arbejde forbundet med inspektørens besøg, og det skader ikke, at patienterne kan finde oplysninger om adgangsforholdene på nettet, mener Henrik Nielsen. ”Men skulle jeg have betalt det selv, havde jeg ikke gjort det”, vurderer han.

Fire spørgsmål til Esben Riis, afdelingschef for Selvstændig & Praksis, Danske Fysioterapeuter

Hvorfor lade sig certificere, hvis man har patienter nok?
Alle klinikker har et ansvar for at sikre og udvikle kvaliteten, så praksissektoren fortsat kan levere et attraktivt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Vi ved, at det i stigende grad bliver vigtigt at inddrage patienternes/brugernes behov og ønsker til behandlingen – derfor er dette et godt redskab til at kommunikere med patienterne og give dem den information, de i fremtiden vil efterspørge i endnu højere grad end nu.

Risikerer Dansk Fysioterapeuter ikke at skabe problemer for de medlemmer, hvis klinikker ikke lever op til standarderne. For eksempel klinikken som ikke lige har mulighed for at installere elevator i en bygning, hvor den uden problemer har holdt til i årevis?
Forholdene på klinikken bliver ikke ringere af, at der oplyses om dem. Patienterne bliver mere tilfredse, hvis de er informerede. Endvidere videre vil klinikken få forslag til forbedringer, som klinikken kan overveje.

Hvis interesser varetager Danske Fysioterapeuter i denne sammenhæng – klinikkernes eller patienternes?
Begges. Patienterne får detaljeret og sikker information. Klinikkerne fastholder og udvikler den vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren og opnår synlighed i forhold til målgruppen på Sundhed.dk samt andre hjemmesider, der linker til Godadgang.dk.

Hvorfor kaster Danske Fysioterapeuter penge efter certificeringen – er det ikke i klinikkens egen interesse at være med?
Jo, det er i klinikkernes egen interesse at være med. Men det er også vigtigt at få sat gang i projektet og opnå en ”kritisk masse”, så det bliver interessant for både patienter og klinikker. Danske Fysioterapeuter vil derfor gerne hjælpe de klinikker, der går forrest.