Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et godt psykisk og fysisk helbred er væsentligt for fastholdelse i ældreplejen

ARBEJDSMILJØ / Varige rygsmerter og lavt psykisk velbefindende er vigtige årsager til, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter holder op i hjemmeplejen. Det viser en dansk undersøgelse fra det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø.<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>
Foto: Mike Kollöffel

Resumé
Nyuddannede social- og sundhedshjælperes (SOSU) vej ind på arbejdsmarkedet de to første år efter uddannelsens afslutning er undersøgt for hele den årgang, som afsluttede deres uddannelse i 2004. Traditionelt tillægges arbejdsmiljøpåvirkninger stor betydning for fastholdelsen i et job. Denne undersøgelse ser på en række individuelle ressourcer, målt umiddelbart før uddannelsens afslutning, og dermed inden deltagerne blev udsat for arbejdsmiljøpåvirkninger.

Undersøgelsen belyser, om individuelle ressourcer har betydning for, hvorvidt nyuddannede SOSU’er lader sig rekruttere ind i ældreplejen to år efter endt uddannelse, eller om de vælger ældreplejen fra. Undersøgelsen viser, at det kræver et godt psykisk og fysisk helbred at arbejde i ældreplejen som nyuddannet SOSU. Man skal helst ikke have haft ondt i lænderyggen gennem længere tid, ligesom man heller ikke skal have oplevet mobning hverken på SOSU-skolen eller i praktikforløbet, og man skal desuden have et højt psykisk velbefindende.