Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En pille fra fysioterapeuten

LEDER / I England må fysioterapeuter nu ordinere medicin. Danske Fysioterapeuter skal arbejde på at få en lignende ordning i Danmark, mener Tina Lambrecht.

I England må fysioterapeuter ordinere medicin. Det har det engelske sundhedsministerium bestemt. Det betyder, at de engelske kolleger uden lægehenvisning kan undersøge, diagnosticere og behandle patienterne - og fremover altså også ordinere medicin som supplement til den fysioterapeutiske behandling.

Det er det første sted i verden, at fysioterapeuter får mulighed for at ordinere medicin. Det kan eksempelvis være smertestillende medicin til en patient med kroniske smerter eller astmapræparater til patienter med astma.

Formanden for den engelske fysioterapeutforening, Helena Johnson, er både glad og stolt over beslutningen. Glad på patienternes vegne, fordi det vil sikre dem et mere sammenhængende og effektivt behandlingsforløb, når de ikke skal tilbage til egen læge for at få udskrevet en recept på den medicin, som de har brug for. Og stolt på foreningens vegne, fordi beslutningen er frugten af mere end 10 års målrettet indsats fra foreningens side for at sikre fysioterapeuterne ordinationsret.

Det er en klog og fremsynet beslutning, der er truffet i England. For mig er der ingen tvivl om, at det vil være til gavn for patienter og samfundsøkonomi at give fysioterapeuter i Danmark ordinationsret, og at vi i Danske Fysioterapeuter skal arbejde på at få en lignende ordning.

Det ligger i klar forlængelse af den udvikling, vi har set de seneste år, hvor fysioterapeuter har udvidet deres arbejds- og praksisfelt, eksempelvis på det ortopædkirurgiske område, hvor fysioterapeuter undersøger og diagnosticerer skulderpatienter og vurderer, om de har behov for operation.

På klinikkerne står fysioterapeuter dagligt i den situation, at de skal vurdere, om en patient kan have glæde af smertestillende eller antiinflammatorisk medicin. Men som systemet i dag er skruet sammen, skal patienten en tur tilbage til sin egen læge for at få en recept, og det er både bøvlet for patienten og koster unødvendig tid og penge.

Fysioterapeuter er veluddannede, kompetente og vil sagtens kunne håndtere opgaven, hvis vi vel at mærke supplerer vores nuværende kompetencer. Vi er stærke på viden om og konsekvenserne af sygdom, men vi mangler mere viden om medicin, eksempelvis om virkning og bivirkning, dosering, samspil mellem forskellige præparater m.v. Derfor skal vi som i England sikre en formel efteruddannelse, der giver de formelle kompetencer til at ordinere medicin.

I England har sygeplejerskerne i forvejen ret til at ordinere medicin. Så beslutningen betyder en ligestilling mellem de to faggrupper. I Danmark har sygeplejerskerne gennem flere år arbejdet på at få ret til at ordinere medicin, men foreløbig forgæves. Modstanden er ikke uventet primært kommet fra lægerne, der har argumenteret med hensynet til patienternes sikkerhed.

Men hvorfor skulle situationen for patienterne være så meget anderledes i Danmark end i England, hvor sygeplejersker og fremover også fysioterapeuter har ordinationsret? Nej, vel. Og derfor vil vi selvfølgelig fremføre alle de gode argumenter fra England over for politikere og sundhedsmyndigheder.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter