Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sammenhængen mellem arbejdskapacitet og nedslidning

ARBEJDSMILJØ / Artiklen beskriver en undersøgelse af samspillet mellem jobtype, fysisk kapacitet og fremtidigt helbred, sygefravær og jobstatus blandt danske lønmodtagere.<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>
Foto: Thomas Bertelsen, Scanpix

Resumè
Fysisk arbejdsmiljø vurderes traditionelt ud fra de ydre forhold. Men lønmodtageres fysiske ressourcer er forskellige, og derfor kan langtidseffekterne af fysisk krævende arbejde også være forskellige. Det afhænger af forholdet mellem de fysiske arbejdskrav og den fysiske kapacitet hos den enkelte lønmodtager. Lønmodtagere fra blandede erhverv, samt skraldemænd, bygningsarbejdere og nyuddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter indgår i denne undersøgelse af, dels om eksponeringerne i jobbet afspejler sig i den fysiske kapacitet og dels, om lav fysisk kapacitet kan forudsige fremtidige tegn på nedslidning.

Studiet kunne ikke vise nogen entydig sammenhæng mellem lønmodtagernes fysiske kapacitet og deres fysiske krav i arbejdet. Desuden viste studiet, at niveauet af fysisk kapacitet tilsyneladende ikke hænger direkte sammen med fremtidige tegn på fysisk nedslidning.