Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De fleste nyuddannede finder et job som fysioterapeut

TEMA // En fagligt relevant stilling, vikariater som det første job og en lav ledighed er kendetegnende for de fysioterapeuter, som blev færdiguddannede i 2020. Det viser en dimittendundersøgelse, foretaget godt et år efter dimission.
Tegning: Rikke Bisgaard.

For langt de fleste af de fysioterapeuter, som blev færdiguddannede i 2020, var deres første job et vikariat. Og størstedelen er kommet i job som enten fysioterapeut eller et andet fagligt relevant job. Det viser årets dimittendundersøgelse, som blev gennemført i juni i år. Undersøgelsen bliver gennemført blandt Danske Fysioterapeuters nyuddannede medlemmer hvert år og viser, hvordan en årgang af dimittender klarer sig den første tid på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viser, at hovedparten af alle 2020-dimittenderne har fundet et job. I sommeren 2021 var ledigheden blandt sidste års dimittender således på fire procent, hvilket svarer til 33 personer. Det betyder, at langt de fleste vinter- og sommerdimittender fra 2020 har fundet et arbejde.

Det er det laveste niveau, der er målt i Danske Fysioterapeuters dimittendundersøgelse, i fem år. Brian Errebo-Jensen, som er konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter, glæder sig over den lave ledighed.

“Det er rigtig godt, at langt de fleste får job hurtigt. Vi har stadigvæk en forbavsende lav ledighed ifølge undersøgelsen. Det er positivt. Men vi skal fortsat kæmpe for dem, der endnu ikke har fået et job. Det kan være rigtig svært og bliver sværere og sværere for hver måned, der går efter endt uddannelse.”

80 procent af deltagerne i undersøgelsen er enten i job som fysioterapeut eller har et andet arbejde, hvor deres uddannelse er relevant. Tre procent er i et job, som ikke har nogen forbindelse til fysioterapi. Derudover har syv procent orlov, fem procent er under uddannelse, og en procent er flyttet til udlandet.

Brian Errebo-Jensen ærgrer sig over, at nogle er i job, som ikke har fysioterapeutisk relevans, men hæfter sig også ved, at langt de fleste beskæftiger sig med fysioterapi i arbejdet.

“Det er helt afgørende, at de får brugt deres faglighed, hvis vi skal blive ved med at fastholde og rekruttere folk til faget,” siger Brian Errebo-Jensen.

Vikariater er vejen ind

Ligesom tidligere år var de fleste af 2020-dimittendernes første stilling et vikariat. Det gjaldt for 51 procent, mens 22 procent begyndte i en fast stilling. Men vikariater kan være en god måde at få erfaring på inden for de forskellige fysioterapeutiske sektorer, lyder det fra Brian Errebo-Jensen.

Færdig Nyuddannede fortsættelse.jpg

“Så længe, det er under gode og ordnede forhold, synes jeg, at et vikariat er en fin måde at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet på. Jeg tror, at det ruster dimittenderne fremadrettet, at de har prøvet noget forskelligt og har fået en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i forskellige sektorer.

“Det vigtigste er, at man er i job, får prøvet kræfter med at være fysioterapeut og har en indtægt. Men selvfølgelig er det et problem, hvis man i årevis går rundt i vikariater. På et tidspunkt skal det veksles til en fast stilling,” siger Brian Errebo-Jensen.

I undersøgelsen bliver der også spurgt ind til arbejdsmiljøet og -belastningen på dimittendernes første job. Her svarer lidt mere end hver femte eller 22 procent, at arbejdspresset i deres første job var større end forventet.

Nogle af de adspurgte begrunder arbejdspresset med, at de havde for kort tid med deres patienter, coronapandemien, ingen oplæring, for få ansatte og for mange patienter, der skulle tilses. Brian Errebo-Jensen understreger, at det er vigtigt at have fokus på de nyuddannedes arbejdsforhold og sørge for, at de får en god start på deres arbejdsliv.

“Vi skal være opmærksomme på, hvilke arbejdsvilkår dimittenderne har derude. Det skal vi som fagforening interessere os for hele tiden. Selvfølgelig er der en forskel fra at have været studerende og i praktik til at have fået en autorisation og stå med sine egne borgere. Det er et helt andet ansvar, og det skal man vænne sig til,” siger Brian Errebo-Jensen og fortsætter:

“Men jeg håber, at man fra arbejdsgiverside skærmer dimittenderne og er opmærksom på, at de skal introduceres og have en god start på arbejdslivet. Dimittenderne skal have lov til at indbygge nogle rutiner og få et håndelag, og det kan tage lidt tid. Det er et vigtigt budskab.”