Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

I Faxe finder borgere med demens ro og fællesskab i naturen

STILLING // Fysioterapeut Dorte Christensen tager borgere med demens ud i naturen i Faxe Kommune. Det skal stimulere et socialt fællesskab og skabe ro i et nervesystem, som er på overarbejde.
Fysioterapeut, Dorte Christensen, Demensteamet, Faxe Kommune. Foto: Sisse Stroyer.

Hvad laver du?

Min ergoterapeutkollega og jeg er et træningsteam, der hører under demensteamet i Faxe Kommune. Vi står for et træningstilbud til hjemmeboende mennesker med demens. Tilbuddet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens træningsguide. Vi har holdaktiviteter fem gange om ugen, hvoraf to foregår i naturen. Derudover har vi også hjemmebesøg.

Hvem har I på jeres hold?

De fleste deltagere har let til moderat demens. De skal have et vist funktionsniveau og kunne indgå på et hold for at få noget ud af det. Hvis du mødte dem, ville du umiddelbart ikke kunne gætte, at de har demens. Der er selvfølgelig nogle, hvis sygdom hen over tid udvikler sig til en sværere grad af demens, og vi rummer dem så lang tid, som vi kan. Lige nu er vores yngste deltager 54 år, og vores ældste er 89 år.

Hvad er formålet med at tage ud i naturen?

Det er for at stimulere et socialt fælleskab. Det er nemmere at lave relationer i naturen, end hvis vi for eksempel sidder indendørs ved et bord. Naturen er med til at skabe ro i nervesystemet, når hjernen er på overarbejde. Mange af de her mennesker er hele tiden på overarbejde for at forstå verden. Naturen kan hjælpe med at skabe en indre ro og et rum, hvor man som menneske med en demenssygdom kan være til stede. Derudover er der også mange træningsmuligheder. Naturen har nogle naturlige balancemæssige udfordringer, som gør, at man bliver trænet bedre. Det er eksempelvis nemmere at komme på et ujævnt underlag for at træne balance, end hvis man er i en træningssal.

Hvordan kan du se, at naturen gør en forskel?

Jeg kan se på de enkelte deltagere, at de bliver mere rolige. De får nemmere ved at finde de rigtige ord og få talen til at flyde. Jeg tror, det er, fordi der kommer ro på deres nervesystem. De bliver mere afslappede og glade. Nogle ville formentlig have svært ved at indgå i et fælleskab, hvis det var under andre rammer.

Stilling-demens-main2.jpg

Hvad træner I?

Vi træner udholdenhed, kondition, styrke og balance. Derudover træner vi at få ro på nervesystemet og at komme i mental balance. Vi bruger eksempelvis mindfulness og kognitiv stimulationsterapi, som stimulerer de kognitive processer. En del af formålet er også at forsøge at forebygge ensomhed, angst og depression. Vi bruger derfor også en del tid på samtale om livet med en demenssygdom og den krise, som det kan give. Så det er meget helhedsorienteret.

Hvad er jeres roller, når I er afsted?

Vi skaber rammen omkring det hele. Hvis vi laver fysisk træning, er vores rolle at lede og motivere deltagerne til at bevæge sig. Ellers faciliterer vi fællesskabet og deltagernes relationer, men vi sørger også for at trække os. Hvis der opstår en samtale mellem tre personer på en gåtur i skoven, behøver vi ikke være en del af det. Omvendt har vi også fokus på, at ingen skal gå rundt alene. Vi sørger hele tiden for, at alle er inkluderet i fællesskabet, og at der er plads til alle - også dem, som måske er lidt længere tid om at finde ordene.

Læs tema om træning i naturen i Fysioterapeuten nr. 3, 2021