Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Store regionale forskelle

TEMA // Ledigheden blandt nyuddannede er den laveste i fem år. Men der er store regionale forskelle. Hvor fysioterapeuter flere steder i Jylland har svært ved at lande deres første job, mangler der omvendt hænder på Sjælland.
Tegning: Rikke Bisgaard.

I Jylland er der nyuddannede, som stadig er ledige 15 måneder efter, de dimitterede. På Sjælland melder nogle arbejdsgivere omvendt om stillinger, der er få eller ingen ansøgere til. Den samlede ledighed for dimittender er den laveste i fem år, men trods de positive tal er der stadig store regionale forskelle, særligt de første måneder efter dimittering. Det viser tal for dimittenderne fra din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA).

I Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har de nyuddannede sværest ved at finde arbejde, og de bliver opfordret til at flytte efter jobbene. I oktober i år var dimittendledigheden i Syddanmark på 22,4, og 24,9 procent i Midtjylland ifølge en opgørelse fra DSA. Den toppede i Nordjylland, hvor 27,8 procent af dimittenderne ikke havde fundet job i oktober. Helt anderledes ser det ud på Sjælland og i hovedstaden. I oktober i år var dimittendledigheden på 9,6 procent i hovedstaden og 9,7 procent på Sjælland ifølge tal fra DSA.

Det er helt normalt, at tallene i månederne efter dimission er meget høje, fordi alle dimittender kommer ud og skal finde job på samme tid, for så at falde hen over året. Men til trods for de sæsonbestemte udsving, kan særligt de jyske dimittender genkende tendenserne.

Hvert år ringer regionsbestyrelserne i hele landet til de nyuddannede fysioterapeuter for at ønske dem tillykke med deres uddannelse. Tilbagemeldingerne fra de nordjyske dimittender er, at det er en stor udfordring for dem at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det fortæller regionsformand i Nordjylland, Gitte Nørgaard.

“Vi taler med færre og færre, der har et job. De har det virkelig hårdt i starten, og de har meget svært ved at lande deres første arbejde. Det er dybt problematisk. Det er jo ikke sådan, at de bare kan pendle til Midtjylland. De skal flytte hele vejen til Sjælland eller hovedstaden. Og det opfordrer vi dem også til,” siger Gitte Nørgaard og fortsætter:

“Men de er pressede. Og det er ikke, fordi de ikke gerne vil have et job, eller fordi de er langsomme med at komme i gang med at søge. Det er dygtige, unge mennesker, som har styr på deres sager, søger jobs og møder op til deres a-kassemøder. Det er bare svært at finde et arbejde heroppe.”

Problemer med at rekruttere

På Sjælland ser billedet anderledes ud. Kigger man på det samlede antal ledige i hele Region Sjælland – det vil sige både ledige dimittender og fysioterapeuter, der har været på arbejdsmarkedet i længere tid – var der i alt 25 uden arbejde i oktober 2021. Det er et lavt tal, særligt fordi det er målt kun få måneder efter dimission, hvor ledigheden typisk topper, inden den daler igen hen over året. Stine Bøgh Pedersen, regionsformand for Region Sjælland, fortæller, at der er begyndt at være udfordringer med at få besat ledige stillinger.

“Vi begynder at have rekrutteringsproblemer, og det er særligt i yderkanterne. Men vi har også en klinik i midten af regionen i Ringsted, hvor der ikke var en eneste ansøger til et ydernummer. Nykøbing Falster Sygehus har lige måttet genopslå nogle stillinger, fordi de ikke havde nogen ansøgere. Og på Holbæk Sygehus har de besluttet at slå nogle stillinger op til Neurologisk Afdeling som faste stillinger, fordi de ellers frygtede, at det ville være for svært at rekruttere nogen til stillingerne, hvis det var vikariater,” fortæller Stine Bøgh Pedersen.

Der er eksempler på, at fysioterapeuter fra områder med få job tager turen til Sjælland for at finde arbejde. Stine Bøgh Pedersen fortæller, at de har flere tilflyttere fra blandt andet Fyn, hvor det er svært at få job.

“På Slagelse Sygehus har de rigtig mange fynboer, fordi det er nemt at komme over broen, og fordi de ikke kan finde job på Fyn. Det er dejligt, at de vil flytte og pendle herover, for hvem skulle næsten ellers besætte de stillinger, når vi kun har 25 ledige i hele Region Sjælland,” siger hun.

Stine Bøgh Pedersen venter dog på, om den lave ledighed kommer til at fortsætte, eller om der kommer en stigning, når de ekstra stillinger, der har været i forbindelse med corona, forsvinder. Det vil eksempelvis være stillinger som poder og på vaccinecentrene. Det holder de også øje med i DSA, fortæller Mads Uldum Roesgaard, karrierekonsulent hos DSA.

Færdig vignet 1.jpg

Coronajob som springbræt

DSA har endnu ikke set en stigning i antallet af ledige, efter at der i en periode har været lukket ned for test- og vaccinecentre. Til gengæld har a-kassen fået tilbagemeldinger om, at de coronarelaterede-jobs har hjulpet flere fysioterapeuter på vej videre på arbejdsmarkedet. Det fortæller Mads Uldum Roesgaard, som har samarbejdet med et af de store vaccinecentre i Aarhus.

Vi har ventet lidt på, at der skulle ske en stigning i antallet af ledige. Men det er ikke sket endnu. Den feedback, som jeg har fået fra lederen af et vaccinecenter i Aarhus, er faktisk, at flere har fundet job undervejs og ikke har været der fra start til slut. De har netop fået foden ind for i sundhedsverdenen og på arbejdsmarkedet og på den måde fundet en vej videre til det næste job, siger Mads Uldum Roesgaard og fortsætter:

“Nu kan man ikke tale om 2020 og 2021 som normale år, men de nyuddannede har haft lettere ved at finde arbejde. Det er også, fordi der har været ekstra mange jobs i sundhedssektoren, hvor der har været behov for sundhedsfaglige. Men det er jo ikke nødvendigvis et job som rendyrket fysioterapeut,” siger karrierekonsulenten.

Men selv om det går i den rigtige retning, er fysioterapeuterne stadig den gruppe med flest ledige dimittender, når man sammenligner med de andre faggrupper i DSA.

“Der er generelt mange om buddet. Det er en længere rejse for vores fysioterapeuter at få foden inden for det første sted, end det er for de øvrige faggrupper i DSA. Fysioterapeut-faggruppen er udfordret, og det drypper selvfølgelig ned på dimittenderne også,” siger Mads Uldum Roesgaard.

Den gruppe i DSA, der havde færrest ledige dimittender i oktober i år, var sygeplejerskerne med en ledighedsprocent på 4,5 procent. Gruppen med den højeste ledighed efter fysioterapeuterne var ergoterapeuterne, som havde 14,9 procent ledige dimittender i oktober.

nyuddannede-kurve-650px.jpgKilde: DSA.

Job i yderområderne og Norden

Da der er kamp om stillingerne nogle steder i landet, forsøger DSA at forberede de kommende fysioterapeuter, når de er på 7. semester, og give dem et realistisk billede af, hvilket arbejdsmarked de kan forvente at komme ud til.

De taler blandt andet om muligheden for at flytte, hvis de ikke har slået sig ned endnu og bor i nogle af de områder, hvor arbejdsløsheden og konkurrencen er størst. Det kan også blot være internt i regionen, forklarer Mads Uldum Roesgaard.

“Vi prøver at synliggøre alle de muligheder, der er inden for faget. Hvis man søger lidt mere ud i nogle af yderområderne på Danmarkskortet, så kan der være bedre muligheder for at finde et job. Vi kan se, at selv om der er højere arbejdsløshed i Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, så er der også forskel inde i de forskellige regioner,” siger han og giver et eksempel:

“I stedet for kun at søge de arbejdspladser, der ligger inden for Aarhus Kommune, hvis man har uddannet sig i Aarhus, så kan man også udvide og undersøge muligheden for at rykke ud til en kommune i yderområdet som Norddjurs eller ind i landet til Ikast-Brande. Så kan der være nogle bedre chancer for at lykkes med jobsøgningen,” siger Mads Uldum Roesgaard.

Et initiativ, som DSA har stor succes med, er samarbejdet med det grønlandske sundhedsvæsen og Nordisk Jobløsning, som hjælper fysioterapeuter med at få job andre steder i Norden. I 2020 hjalp DSA i alt 30 fysio- og ergoterapeuter med at få arbejde i Sverige ifølge Mads Uldum Roesgaard. Ved midten af november i år havde a-kassen hjulpet 21 personer med at flytte til Sverige efter et job.

“Vi har et rigtig godt samarbejde med det grønlandske sundhedsvæsen og Nordisk Jobløsning, som finder fysioterapeutjob til vores dimittender særligt i Sverige. Typisk er de i Sverige i et år, og så søger de tilbage til Danmark og har fået rigtig meget spændende og relevant erfaring. Vi møder dem nærmest aldrig i systemet igen, når de vender tilbage, fordi de lander et job, inden de er færdige i Sverige,” siger Mads Uldum Roesgaard.