Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi ser en ny patientgruppe med senfølger

FORSKNING PÅ VEJ // Det er kommet bag på forskerne, at det fortrinsvis er kvinder, som før havde et aktivt liv, som nu er sygemeldt på grund af senfølger efter covid-19.
Lisa Gregersen Østergaard (th) er ergoterapeut, seniorforsker, ansat ved DEFACTUM og ved Fysio- og Ergoterapi ved Aarhus Universitetshospital. Ekstern lektor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Til venstre ses fysioterapeut Trine Brøns Nielsen. Foto Jesper Voldgaard.

Hvad forsker du i?

Vi har iværksat et projekt om senfølger efter covid-19 på Aarhus Universitetshospital. Cirka 10 procent af dem, som bliver syge af covid-19, oplever vedvarende symptomer, og i Region Midtjylland bliver cirka 1,5 procent af dem, der har haft covid, henvist til senfølgeklinikken.

Patienterne oplever typisk massiv mental træthed, nedsat fysisk kapacitet og nedsat koncentration og overblik, hvilket gør det svært for dem at klare de hverdagsaktiviteter, de kunne før.

Hvordan gør I?

Indtil nu har vi systematisk indsamlet data på 500 patienter. De svarer dels på spørgeskemaer, dels bliver de interviewet og får vurderet kognitiv og fysisk funktionsevne hos ergo- og fysioterapeuter.

Fysioterapeuterne bruger rejse-sætte sig-test og 6-minutters gangtest. Det er jo en ny situation, vi står i, og der er rigtig meget, vi ikke ved. Vi ønsker derfor at følge patienterne over tid og vil samarbejde med Aarhus Kommune, som ser en del af patienterne.

Hvilke tendenser ser I?

Vi kan se, at en rigtig stor andel af dem, der kommer i senfølgeklinikken og sendes til vurdering hos terapeuterne – 90-95 procent – har behov for genoptræning i kommunalt regi. Og så er det en anden patientgruppe end dem, vi oftest ser i hospitalsregi. De er yngre, gennemsnitsalderen er midt i 40erne. 70-80 procent er kvinder, og en stor andel har familie med små børn. Det er typisk folk, som har været vant til at træne og løbe og have et rigt socialt liv, og som nu er sygemeldt fra arbejdet. Det er også kommet bag på os, at kun 12 procent har været indlagt i forbindelse med sygdommen.

Lisa-Gregersen-main2.jpg

Hvad håber du, kommer ud af projektet?

Vi håber at blive klogere på, hvem der får vedvarende senfølger, hvordan det går patienterne over tid, og hvem der får svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet.