Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Visse praktiksteder har et dårligt ry

POSITION // Fysioterapeutstuderende oplever negativ opgaveglidning, mangel på klinisk undervisning og lavt fagligt niveau på nogle praktiksteder. Der bør derfor indføres systematisk evaluering på alle uddannelsessteder.

Tobias-Imfeld-position.jpgUddannelses- og Forskningsministeriet udgav i 2018 resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, lavet blandt frafaldne studerende ved videregående uddannelser. De tre største grunde, som frafaldne ved professionshøjskoler angav, var: "De jobs, som uddannelsen førte til, var ikke noget for mig’" "Uddannelsens faglige niveau" og "Kvaliteten af undervisningen."

I 2021 oplever jeg stadig de tre punkter som en udfordring for fysioterapeutstuderende. Opgaveglidning diskuteres dagligt blandt medlemmer af Danske Fysioterapeuter, men blandt studerende diskuteres emnet sjældent. Emnet dukker dog op, når studerende kommer tilbage fra klinisk undervisning, en masse oplevelser rigere; gode og dårlige.

Eksempelvis har studerende, som kommer tilbage fra regional og kommunal praktik, ofte oplevet den såkaldt negative opgaveglidning. Studerende, som kommer tilbage fra praktik i praksissektoren, oplever ofte mangel på undervisning eller mangel på tid sammen med klinisk underviser. De studerendes oplevelser fylder i hverdagen under praktik, men så snart hverdagen starter på uddannelsesstedet, så er fokus på hverdagen. Næste gang, der søges om praktiksteder, søger de studerende et andet felt, da de dårlige oplevelser kommer op til overfladen igen.

På mit uddannelsessted kender jeg til flere praktiksteder, der har et dårligt ry blandt studerende. Efter endt praktik har de studerende evalueret verbalt med undervisere og den praktikansvarlige. Den skriftlige evaluering foregår dog først ved eksamenstid i slutningen af hvert semester, ofte flere måneder efter praktikken er endt.

Denne evaluering har ikke fokus på praktikforløbet, enkeltfag eller klinisk undervisning, men på semesteret som helhed. Det går altså under radaren, hvis de studerende har oplevelser med ikke-fysioterapeutiske opgaver, manglende undervisning og lavt fagligt niveau i praktikken. Disse oplevelser passer med de tre største grunde til frafald, og dygtige studerende vil på baggrund af dette vælge studiet fra.

Jeg håber, at uddannelsesstederne vil tage dette seriøst og sikre ordentlig evaluering af hvert praktikophold. De studerende skal kunne evaluere praktiksteder i en selvstændig evaluering, som ikke omfatter resten af semesterets undervisning.

Jeg håber, at studerende på alle landets uddannelsessteder vil tage dette emne op. Hvis der er oplevelser, som stemmer overens med mine og mine medstuderendes, så start en dialog med jeres skole for at fremme kvaliteten af fremtidige praktikophold. Jeg vil meget gerne høre fra studerende, som har gode oplevelser med evaluering af praktiksteder, så vi kan tage de gode ideer og løsninger og indføre disse på alle uddannelsessteder.

Studerende må gerne kontakte mig angående emnet på ti@fysio.dk

Skrevet af: Tobias Imfeld
Studenterobservatør i hovedbestyrelsen
Studerende ved Professionshøjskolen Absalon.