Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et sundhedsvæsen i knæ

LEDER // Brug vores kompetencer ordentligt og med respekt!

At der mangler medarbejdere i det danske sundhedsvæsen, er vist ikke gået nogens næse forbi. Det har længe været kendt, at både sygeplejersker, læger og SOSU’er mange steder er en mangelvare. Danske Patienter har for nyligt kaldt situationen ‘ekstremt kritisk for de syge’ i Berlingske. Desværre er der ikke udsigt til bedring indenfor den nærmeste fremtid, hvor flere ældre og kronisk syge vil presse sundhedsvæsenet yderligere.

Der findes ikke én forkromet løsning på problemet. Jovist, man kan på længere sigt uddanne flere sygeplejersker, SOSU’er og læger. Men vi står altså med en udfordring her og nu. Og det er man klar over på Christiansborg. Både Venstre og Socialdemokratiet er for nyligt kommet med udspil på sundhedsområdet, hvor der blandt andet er fokus på manglen på sundhedsmedarbejdere.

For os udgør det både en udfordring og en mulighed. Vi har set uheldige eksempler på, at presset på sundhedsvæsenet også sætter vores faglighed under pres. Der er mere end nogensinde behov for at stå værn om vores faglighed. Men samtidig skal vi være parate til at gribe de muligheder, der byder sig.

Der findes masser af eksempler på, hvordan vi med vores kompetencer med diagnostik, genoptræning og rehabilitering mv. kan løse opgaver i sundhedsvæsenet, som kan frigøre tid til kerneopgaver for andre faggrupper og samtidig være til gavn for patienterne i form af kortere ventetid og mindst lige så høj kvalitet.

Man kunne eksempelvis indføre direkte adgang til fysioterapi med offentligt tilskud. Eller lade fysioterapeuter behandle skader i over- og underekstremiteterne på skadestuen, som man eksempelvis allerede gør i Slagelse. Det er vigtigt, at vi bruger de ressourcer, der er til rådighed i sundhedsvæsenet ordentligt. Derfor skal fysioterapeuter heller ikke løse plejeopgaver. Det er en helt forkert brug af fysioterapeuters kompetencer.

Det budskab skal vi gentage igen og igen, så det står helt klart for både politikere og arbejdsgivere. Grundlæggende er det politikere og arbejdsgiveres ansvar at sikre et sundhedsvæsen, vi kan være bekendt. Både overfor borgerne, men så sandelig også medarbejderne. Sådan er det desværre ikke alle steder i dag.

Mit budskab til dem er: Vi vil gerne være en del af løsningen. Men brug vores kompetencer ordentligt og med respekt!