Patienterstatning - Hvad gør du?

Hvis patienten er kommet til skade i behandlingen, så er du forpligtet til at sende patienten videre til Patienterstatningen.

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Patienterstatningen dækker, hvis patienten kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, herunder fysioterapeuter.

For at få erstatning skal behandlingen have gjort, at patienten har fået det værre. Patienten skal med andre ord være påført en behandlingsskade.

Alle autoriserede sundhedspersoner, der bliver opmærksomme på behandlingsskader, der kunne give patienten ret til erstatning, har pligt til at informere patienten om, at han kan anmelde skaden til Patienterstatningen.

Som sundhedsperson kan du hjælpe med at udfærdige anmeldelsen og anmelde en skaden på patientens vegne.

Se Patienterstatningens hjemmeside

Anden erstatning

Patienterstatningen dækker alene skader på patienter, som sker i forbindelse med undersøgelse og behandling. Hvis patienten, efter endt behandling, kommer til skade på klinikken, eller hvis der sker skade på patientens ejendele og hvor det er fysioterapeuten, der er gjort ansvarlig, så kan din erhvervsansvarsforsikring dække.

Hvis du er selvstændig kan du tegne erhvervsansvarsforsikring i Topdanmark gennem Danske Fysioterapeuter.

Læs om Danske Fysioterapeuters erhvervsansvarsforsikring