Utilsigtede hændelser

Du skal afrapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Læs her, hvor og hvornår du skal rapportere en utilsigtet hændelse (UTH).

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse. Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Den kaldes utilsigtet, fordi det involverede personale ikke havde til hensigt, at det skulle ske.

Alle, der udfører sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde, har pligt til at rapportere UTH.

Formålet med at rapportere UTH er nemlig at forebygge, at en lignende hændelse sker igen. Når I rapporterer UTH på din arbejdsplads, bliver det synligt, hvor der er risiko for patientsikkerheden, og hvor I kan arbejde med at lære af og forbedre det, der ikke gik, som det skulle.

Hvornår skal jeg rapportere en utilsigtet hændelse?

Alle, der varetager sundhedsfaglige opgaver, skal rapportere utilsigtede hændelser, som:

  • har bidraget til eller medført alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten/borgeren
  • kunne have bidraget til eller medført alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten/borgeren
  • efter en konkret vurdering kan bidrage til læring og forbedring af patientsikkerheden, selvom konsekvenserne af de enkelte utilsigtede hændelser ikke er eller kunne have været alvorlige eller dødelige for patienten/borgeren.

Læs mere

Læs mere på stps.dk

Se casen: Fald: Forebyg og reagér i tide fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læringshæfte om utilsigtede hændelser i fysioterapi

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656