Utilsigtede hændelser

Du skal indberette utilsigtede hændelser. Læs her, hvad en utilsigtet hændelse er, og hvordan du indberetter den.

Du skal afrapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Rapporteringssystemet samler data til brug for fremadrettet læring.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.

Læs mere på stps.dk, hvor du også finder link til afrapporteringsskema

Afrapporteringer bruges til at forebygge fejl i sundhedsvæsenet

Alle afrapporteringer gennemgås og viden formidles tilbage til sundhedsvæsenet.

Den samlede viden fra rapporteringer om utilsigtede hændelser og fra klage- og erstatningssager benyttes forebyggende i behandlingsforløb, bedre instrukser til sundhedspersonalet mv. til gavn for fremtidige patienter.

Se læringshæfte om utilsigtede hændelser i fysioterapi

Del eller udskriv siden