Utilsigtede hændelser

Du skal afrapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Læs her, hvor og hvornår du skal rapportere en utilsigtet hændelse.

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse. Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Den kaldes utilsigtet, fordi det involverede personale ikke havde til hensigt, at det skulle ske.

Hvornår skal jeg rapportere en utilsigtet hændelse?

Alle, der varetager sundhedsfaglige opgaver, skal rapportere utilsigtede hændelser, som:

  • har bidraget til eller medført alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten/borgeren
  • kunne have bidraget til eller medført alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten/borgeren
  • efter en konkret vurdering kan bidrage til læring og forbedring af patientsikkerheden, selvom konsekvenserne af de enkelte utilsigtede hændelser ikke er eller kunne have været alvorlige eller dødelige for patienten/borgeren.

Læs ny bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser på stps.dk

Læs om ændret rapporteringspligt for utilsigtede hændelser på stps.dk

Se optagelse af webinar om ændret rapporterinsgpligt for utilsigtede hændelser på stps.dk

Se cases hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656