Sundhedsloven

Sundhedsloven er en dansk lov, der blev vedtaget 16. juni 2005 i forbindelse med strukturreformen, hvor en række opgaver inden for sundhedsvæsenet overgik fra amterne til de nyetablerede regioner. Loven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen.

Sundhedslovens reguleringsområde

Sundhedsloven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene, har kommunerne ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, eksempelvis genoptræning.

Sundhedslovens præmis er, at alle har let og lige adgang til sundhedsvæsenet, at behandlingen skal være af høj kvalitet, at patienterne skal have valgfrihed, og at ventetiden skal være kort.

I Sundhedsloven står der, at ”Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.”

Sundhedsloven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet, behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information, et gennemsigtigt sundhedsvæsen og kort ventetid på behandling.

Det er Sundhedsloven, der giver hjemmel til eksempelvis medicintilskud og fysioterapi.

Patienters retsstilling

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet.

Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Loven skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsnet.

Fysioterapeuter har pligter jævnfør Sundhedsloven

Man har som autoriseret sundhedsperson eksempelvis pligt til at overholde tavshedspligt og indhente informeret samtykke hos patienten, når man videregiver oplysninger om patienten, ligesom fysioterapeuter, som andre autoriserede sundhedspersoner, er forpligtede til at føre journal over undersøgelse og behandling.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656