Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flere fysioterapeuter med akademiske uddannelser

LEDER // "Hvis vi skal styrke fysioterapien, er det nødvendigt, at fysioterapeuter skaber ny viden," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Det går mere end stærkt. Otte procent af alle fysioterapeuter har i dag en kandidat- eller ph.d.-uddannelse. Og mange flere fysioterapeuter vil fremover blive akademikere. Kigger vi i krystalkuglen, tyder alt på, at 14 procent af alle fysioterapeuter i Danmark i 2030 vil have en kandidat- eller ph.d.-grad.

Det er godt for faget, professionen og patienterne. Hvis vi skal styrke fysioterapien, er det nødvendigt, at fysioterapeuter skaber ny viden, og at vi efterfølgende får brugt forskningsresultaterne i den daglige praksis på hospitaler, kommuner og i praksissektoren. Det er vi heldigvis godt i gang med.

I det her nummer af Fysioterapeuten kan du læse om, hvad det betyder for forskningen og forskningsmiljøerne, at der i dag er 13 professorer og 130 fysioterapeuter med en ph.d. Det er opløftende læsning.

På mange områder er vi nået langt, siden den første danske fysioterapeut for godt 20 år siden måtte tage til Sverige for at få en forskeruddannelse. I dag er der etableret forskningsmiljøer mange steder i landet, særligt inden for det muskuloskeletale område. Det har vi grund til at være stolte over.

Men der er stadig mange faglige felter, vi mangler at få i spil. Eksempelvis psykiatrien og det biomedicinske område. Her ligger et stort fysioterapeutisk potentiale. Og så er der behov for at få forsket mere i indsatserne i kommunerne og praksissektoren. Her skal vi i større omfang kunne dokumentere værdien af den behandling, træning og rehabilitering, som fysioterapeuter i dag tilbyder borgerne.

Det er en af de opgaver, som hovedbestyrelsen og jeg er meget optaget af. Såvel hvordan vi politisk kan arbejde for at få evidensbaseret indsatsen, som hvordan vi bedst muligt bruger penge fra foreningens fonde på de områder, hvor der ikke er tradition for at forske.

Langt fra alle fysioterapeuter, der tager en kandidatuddannelse, kommer dog til at forske. Vi ved, at mange bruger grunduddannelsen kombineret med de akademiske kompetencer på hospitaler, i kommuner, i organisationer og private virksomheder, for blot at nævne en håndfuld områder.

Derfor skal vi som medlemsorganisation kunne imødekomme de ønsker og behov, som denne gruppe medlemmer har. Det er et andet af de fokusområder, vi har i hovedbestyrelsen.

Hvis vi skal være en forening for alle, skal fysioterapeuter med en akademisk uddannelse bl.a. kunne få vejledning i forhold til deres karrieremuligheder, hjælp til lønforhandlinger og til at etablere netværk. Vi har allerede i dag etableret en række af disse tilbud til fysioterapeuter med en akademisk uddannelse.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer