Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artikel som pdf
Tidligere numre

Effekten af træning og uddannelse er ikke bedre end saltvandsindsprøjtninger til patienter med knæartrose

POSTDOC // Læs resumé af Elisabeth Bandaks postdoc-projekt.
Elisabeth Bandak
Disse resultater stiller spørgsmål til virkningsmekanismer og den udbredte anbefaling af træning og uddannelse som behandling af knæartrose, skriver Elisabeth Bandak i artiklen.

Originaltitel: Effekt og skadevirkninger af træning til knæartrose.

Træning og patientuddannelse anbefales som en del af den primære behandling af symptomer hos personer med knæartrose.1 Disse anbefalinger er baseret på adskillige kliniske studier, hvor træning sammenlignes med en kontrolgruppe, som ikke modtager nogen behandling.

I den slags studier kan den specifikke kliniske effekt af træning og patientuddannelse ikke adskilles fra placeboeffekt, spontan bedring og kontekstuelle effekter (også kaldet placeborespons). Det betyder, at det er umuligt at isolere og måle den kliniske og fysiologiske effekt af behandlingen. Dermed er der risiko for skævvridning af resultaterne til fordel for træning og patientuddannelse.