Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Personer med kronisk nonmalign lungesygdom kan opnå fysisk fremgang ved træning i hjemmet

FORSKNING // Hjemmetræning kan være et effektivt alternativ til konventionel rehabilitering med dokumenteret effekt på åndenød, træningskapacitet og livskvalitet hos personer med kronisk, nonmalign lungesygdom såsom KOL og astma.

Artiklen har været bragt i Ugeskrift for Læger og online og bringes med tilladelse fra forfatterne og Ugeskrift for Læger. Reference: Ugeskr Læger 2021;183:V02210175.

I denne artikel præsenteres evidens, som belyser effekten af hjemmetræning til personer med de kroniske, nonmaligne lungesygdomme kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma, pulmonal sarkoidose og idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).

Struktureret rehabilitering, som i Danmark primært foregår kommunalt, er en effektiv ikkefarmakologisk behandling til personer med kronisk, nonmalign lungesygdom.1 Rehabilitering har positive fysiologiske, symptomreducerende og sundhedsøkonomiske effekter, hvorfor det, ifølge American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS), bør sidestilles med andre veletablerede behandlinger såsom farmakoterapi og ilttilskud.2