Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienterne skal inddrages

FORSKNING PÅ VEJ // I et nyt forskningsprojekt vil professor Mette Aadahl undersøge, om fysisk aktivitet kan forebygge nye, kroniske sygdomme hos patienter med Morbus Crohn og colitis ulcerosa. Hun lægger vægt på, at interventionen giver mening for patienterne.
Mette Aadahl er forskeren bar projektet om betydningen af fysisk aktivitet hos patienter med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme som Morbus Crohn eller colitis ulcerosa. Foto: Linda Johansen.

Hvad forsker du i?

I dette projekt forsker jeg i betydningen af fysisk aktivitet hos patienter med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme som Morbus Crohn eller colitis ulcerosa. 53.000 voksne danskere har sygdommene, og vi vil gerne blive klogere på, om fysisk aktivitet kan forbedre patienternes symptomer og livskvalitet og forebygge, at patienterne får andre kroniske sygdomme oveni. Mange har et lavt aktivitetsniveau og er i risiko for at udvikle f.eks. hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.

Hvordan gør I?

Projektet består af to dele: En epidemiologisk del, hvor vi udnytter de mange sundhedsdata, vi har i Danmark. Vi vil bruge data fra registre og store befolkningsundersøgelser og sammenligne aktivitetsniveauet hos de personer, der har sygdommen, med resten af befolkningen. I projektets anden del vil vi udvikle og afprøve en intervention med fysisk aktivitet på baggrund af resultaterne.

Vi vil lægge stor vægt på at inddrage patienterne selv i udviklingen. Vi ved fra andre studier, at hvis en intervention skal fortsætte udover forsøgsperioden, skal det give mening for patienterne. Man er nødt til at tage udgangspunkt i den enkeltes hverdag. Vi tror ikke på, at one size fits all.

Hvad håber du kommer ud af forskningen?

Jeg håber, at vi får udviklet og afprøvet et tilbud om fysisk aktivitet, som gavner patienterne og får en plads i behandlingen. Selvfølgelig kun hvis det virker. Det ved vi ikke endnu.