Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Invester i forebyggelse og rehabilitering

LEDER // Jeg ønsker god vind til vores nye formand – der er nok at tage fat på.

Sundheds- og ældreområdet er varme politiske emner. Statsministeren har annonceret, at der skal ske tiltag på ældreområdet, og befolkningen er også blevet stillet en sundhedsreform i udsigt. Det er områder, hvor vi skal søge indflydelse.

Vi skal gå ind i arbejdet med det udgangspunkt, at der i den grad er behov for et paradigmeskifte og nytænkning. Der mangler sygeplejersker og SOSU’er, så det nytter ikke noget, at behovet for pleje bare bliver ved med at stige i takt med, at der kommer flere ældre og syge.

Derfor skal der investeres langt mere i forebyggelse og rehabilitering. Det er vejen frem. Patienterne og borgerne har ressourcer. Dem skal vi bruge og styrke. Den højst mulige grad af selvhjulpenhed er både godt for den enkelte og for samfundet.

Derfor er det også vigtigt, at rehabilitering sker i rette tid, så der undgås unødvendig funktionsnedsættelse og i værste fald følgesygdomme, indlæggelser og genindlæggelser. Jeg er derfor meget enig med den nyudnævnte professor Lisbeth Minet, når hun i dette blad udtaler:

“Jeg er optaget af, hvordan vi ser på ældres funktionstab og vurderer deres muligheder for at blive rehabiliteret. Det er afgørende, at vi får brudt den onde cirkel, hvor et funktionstab fører til et nyt fald, som igen forringer den ældres funktionsevne. Derfor er der brug for en øget koordination og et større fokus på genoptræning og rehabilitering.”

Her er fysioterapeuter helt centrale. Vi har kompetencerne til både at have fokus på egen opgave med eksempelvis at sikre bedst mulig funktionsevne, men vi formår også at se helheden i borgerens forløb.

I den kommende tid skal vi proaktivt gribe dagsordenen og insistere på investeringer i forebyggelse og rehabilitering. Det bliver imidlertid med en ny formand for Danske Fysioterapeuter. Dette bliver således den sidste leder fra min side. Når denne udgave af Fysioterapeuten udkommer, er der valgt en ny formand for Danske Fysioterapeuter. Det har været en stor fornøjelse og ære for mig at prøve kræfter med formandsposten, selvom det kun har været for en stund. Jeg ønsker god vind til vores nye formand – der er nok at tage fat på.