Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flest kvinder får senfølger

TEMA // Forklaringen på at flest kvinder får senfølger skal måske findes i en autoimmun reaktion i musklerne.
Der er en stærk overrepræsentation af kvinder blandt patienter med senfølger efter covid-19. Ilustration: Rasmus Juul.

Cirka tre ud af fem danskere med diagnosen ‘Følger efter covid-19’, er kvinder. Det viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). På landsplan er 62,2 procent med senfølger kvinder, men der er store udsving mellem regionerne.

Tendensen med flest kvinder med diagnosen er den samme i andre lande, og forskerne leder i øjeblikket efter en forklaring. På Aarhus Universitetshospital forsker professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Lars Østergaard, i, om forklaringen skal findes i musklerne.

“Vi har publiceret et studie baseret på muskelbiopsier hos 20 patienter med senfølger. Det viser, at halvdelen har forandringer og skader i deres muskler. Nerverne tager skade, og det kan måske forklare den voldsomme udtrætning i hjerne og muskler,” siger han.

Hypotesen går på, at der er tale om en autoimmun eller autoinflammatorisk effekt, og det kan forklare, hvorfor særligt kvinder er overrepræsenteret i statistikken. Kvinder rammes nemlig oftere af autoimmune sygdomme.

“Senfølgerne kommer ikke lige med det samme, men ofte når patienterne synes, at nu går det egentlig meget godt. Forsinkelsen i symptomerne får os til at tro, at det er en kraftig reaktion i immunsystemet, der er årsagen,” siger Lars Østergaard.

Han understreger dog, at det stadig kun er en hypotese.

“Vi er stadigvæk i detektiv-mode, og vi ved for eksempel ikke, om de samme forandringer sker i hjernen, som vi af gode grunde ikke kan tage biopsier af,” siger Lars Østergaard.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stort omfanget af senfølger bliver for de personer, der er smittet med omikron-varianten.

Overrepræsentation af kvinder

Grafen nedenfor viser, at der er en stærk overrepræsentation af kvinder blandt patienter med senfølger efter covid-19.

Tallene er baseret på patienter, der har været i kontakt med et sygehus. Dvs. der er et mørketal af patienter, som kun har været i almen praksis og i kommunale tilbud. Dataudtrækket er fra 1. februar 2022.

fys-2022-02-senfølge-overrepr-diagram.jpg.jpg

Kilde: RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.