Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bækkenbundstræning forbedrer livskvalitet ved multiple sklerose

De neurologiske ændringer i forbindelse med multipel sklerose (MS) medfører ofte inkontinens på grund af en hyperaktiv blære eller nedsat muskelfunktion, hvilket nedsætter livskvaliteten. Fysioterapeutisk behandling af urininkontinens har god effekt og er uden bivirkninger, men der mangler viden om effekten af bækkenbundstræning på fysisk og mentalt helbred hos patienter med MS. I et klinisk kontrolleret forsøg har man undersøgt effekten af bækkenbundstræning med eller uden el-stimulation til 24 kvinder (gnsn. alder 43 år) med MS i moderat stadie og med minimum seks måneders urininkontinens (stress- og urgeinkontinens, imperiøs vandladning, hyppige natlige vandladninger eller sengevædning. En interventionsgruppe modtog fysioterapeutisk bækkenbundstræning i form af 3x10 gentagelser to gange om ugen i 6 måneder suppleret med el-stimulation med to elektroder placeret på perineum sv. til S2-dermatom, 2 Hz, puls 1 ms på tolerabel intensitet. Kontrolgruppen blev instrueret i et tilsvarende selvtræningsprogram med løbende telefonkontakt med fysioterapeuten.

Muskelstyrke (0-5 Oxford Scale) blev vurderet med palpation af perineum og monitoreret med the PERFECT Mnemonic Assessment, livskvalitet blev målt med spørgeskemaet the Qualiveen, som vurderer følger af inkontinens (ubekvemmelighed og besvær, restriktioner og ADL-funktion). Angst og depression blev målt med The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), og hyperaktiv blærefunktion med the Overactive Bladder Questionnaire (OAB-V8).

Resultatet viste signifikant forbedret livskvalitet, muskelstyrke og blærefunktion hos begge grupper, men interventionsgruppen havde større forbedringer på muskelstyrke og blærefunktion. Angst- og depressions-scoren faldt signifikant og lige meget i begge grupper. Der var god kompliance, men det svækker resultatet, at patienter, som ikke fulgte programmet, blev ekskluderet fra analysen.

Forfatterne understreger betydningen af at tilbyde træning, enten hjemmeøvelser eller superviseret, og gerne suppleret med el-stimulation til denne målgruppe, som har alvorlig nedsat livskvalitet pga. inkontinensproblemerne.