Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

”Hold dig i ro og ti stille”

Det fysiske rum kan være en barriere for inddragelse af patienterne.

DET ER SIMPELTHEN så smart: Ved indgangen til afdelingen står en terminal med en scanner, som man kører sit sundhedskort igennem, og vips er ankomsten registreret og beskeden ”Tag plads i venteværelset” kommer frem på displayet.

Måske er det også lige smart nok. Inddragende er det i hvert fald ikke, for der kunne lige så godt have stået ”hold dig i ro og ti stille”. Det mener fysioterapeut og klinisk underviser på Aarhus Universitetshospital Mette Karlskov, der i forbindelse med sin master i sundhedsantropologi har beskæftiget sig med inddragelse af patienter, med særligt fokus på det fysiske rum.

”Et hospital er en institution, hvor man mister dele af sin identitet – for nogle patienter må det være som at lande på månen. Det fysiske rum kan være mere eller mindre inviterende og betyder meget for, om man bliver parkeret i en rolle som statist, eller man føler sig inddraget og kommer med omkring bordet, hvor beslutningerne træffes. Hvis de fysiske rammer er passiviserende kan det være svært at ændre tankesættet hos både patienter og sundhedspersonale”, siger Mette Karlskov, der har arbejdet på hospitalet i 15 år, og som i forbindelse med indsamlingen af observationer til sit masterprojekt blev klar over, at hun var blevet fuldstændig blind over for de fysiske rammer.

Det er svært at få et billede af patientens præferencer, hvis samtalen om dem skal foregå på gangen eller i en flersengsstue, så gennembruddet kommer måske først for alvor, når de nye supersygehuse med enestuer er en realitet, gætter hun.

”Men efter at være blevet bevidst om det, inddrager jeg nu patienten, hvis jeg fx skal koordinere noget med en sygeplejerske. Men kun hvis det giver mening og i det omfang, patienten kan gabe over det, for det skal også være muligt at slippe ansvaret. Vi skal finde en balance, så vi fremmer brugerinddragelse, men med respekt for, at patienten jo ikke er kommet for sjov, men fordi hun har brug for hjælp”.