Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tai Chi kan forbedre fysisk funktion

Tai Chi er en traditionel kinesisk motionsform, som også er populær i vestlige kulturer, ikke mindst hos ældre mennesker, fordi bevægelserne er langsomme og flydende med overvejende lavt til moderat intensitetsniveau. Tai Chi involverer styrke, balance, postural kontrol, koncentration, afspænding og åndedrætskontrol. Ældre mennesker har ofte flere kroniske lidelser, og forfatterne til et systematisk oversigtsstudie fandt det derfor relevant at undersøge, om Tai Chi er en effektiv træningsform til personer med kroniske lidelser som kræft, artrose, hjerteinsufficiens og KOL.

I studiet indgik kontrollerede kliniske forsøg; fire studier med patienter med brystkæft (kvinder n=290), ni studier med artrose (mænd n=81 / kvinder n=452), fire studier med hjerteinsufficiente (mænd n=196/ kvinder n=96) og fire studier med KOL-patienter (mænd n=398/ kvinder n=92). Aldersgennemsnittet i de fire grupper var hhv. 54; 69; 68 og 72 år. Interventionerne bestod af forskellige former for Tai Chi oftest givet 2-3 gange om ugen fra 6-24 ugers forløb. Kontrolgrupperne var hhv. på venteliste, modtog anden træning eller standardbehandling.

Effekten blev målt med 6-minutters gangtest (SMWT), Rejse-sætte-sigtest (RSS), Timed Up and Go (TUG) samt test for muskelstyrke, smerte, stivhed, livskvalitet, depression og blodtryk.

Resultaterne viste signifikant bedre effekt af Tai Chi end standardbehandling på smerte og stivhed hos alle fire diagnosegrupper. Der var signifikant bedre effekt af Tai Chi på 6MWT hos patienter med hjerteinsufficiens og KOL og en tendens til bedre effekt hos patienter med kræft eller artrose. Dette indikerer, at træningsbelastningen i Tai Chi er høj nok til at inducere en konditionsforbedring hos personer med disse kroniske sygdomme. Patienter med artrose havde signifikant effekt af Tai Chi på TUG og livskvalitet samt tendens til bedre effekt på styrke ved knæekstension, 6MWT og depression.

Patienter med hjerteinsufficiens havde signifikant effekt af Tai Chi på 6MWT, styrke ved knæekstension og depression samt tendens til bedre livskvalitet. Der var ingen effekt på blodtrykket. KOL-patienter havde signifikant effekt af Tai Chi på 6MWT og styrke ved knæekstension samt tendens til bedre effekt på livskvalitet og depression. Ingen effekt på dyspnø. Patienter med brystkræft havde signifikant ringere effekt af Tai Chi på depression end kontrolgrupperne. De andre tre patientgrupper havde omvendt en tendens til bedre effekt af Tai Chi på depression.

Forfatterne konkluderer, at Tai Chi kan forbedre fysisk funktion ved kræft, artrose, hjertesufficiens og KOL, samt at træningsformen er velegnet til ældre med en eller flere kroniske sygdomme, og at Tai Chi kan være et relevant supplement til anden behandling.