Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysiske træning til patienter med diabetisk neuropati

Perifer og autonom neuropati er hyppigt forekommende diabetiske komplikationer. Viden om effekten af fysisk træning på diabetisk neuropati er mangelfuld. Flere studier foreslår dog effekter af træning på neuropati specielt hos patienter med type 2-diabetes. Samtidig ser neuropati ikke ud til at være en barriere for opnåelse af andre effekter af træning. Ved diabetisk neuropati bør træning dog tilrettelægges, så yderligere komplikationer og bivirkninger undgås.
Styrketræning er et godt alternativ til konditionstræning til forbedring af den glykæmiske kontrol ved type 2-diabetes.