Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De første resultater fra GLA:D

Nu foreligger de første resultater fra artroseprojektet GLA:D: Færre smerter, mindre medicin og forbedret ganghastighed. Der er stor efterspørgsel på kurserne.
Foto: Mikael Bo Rasmussen

Gennem det seneste år har fysioterapeut og ph.d.-studerende Søren Thorgaard Skou og fysioterapeut og professor Ewa Roos beskæftiget sig med GLA:D-projektet, Godt Liv med Artrose i Danmark. Formålet med projektet er at implementere de kliniske retningslinjer for hofte- og knæartrosebehandling, som er en kombination af træning, patientuddannelse og evt. vægttab.

De første resultater af GLA:D-forløbene er her nu, og de viser blandt andet, at patienterne oplever en reduktion af deres smerter med henholdsvis 22 og 34 procent, 23 procentpoint færre tager ledrelaterede lægemidler ved deres 3-måneders opfølgning, og ganghastigheden er forbedret med henholdsvis 11 og 7 procent. Det svarer til, at patienterne tilbagelægger 40 meter 2 sekunder hurtigere end før GLA:D-forløbet.

”Det er helt fantastisk at se 15 års egen forskning og arbejde med at samle al evidens omsat til klinisk praksis, og at det bliver taget så godt imod af fysioterapeuter og patienter. Det er en meget positiv og bekræftende følelse,” siger Ewa Roos.

Tidlig behandling

”Tænk, at tre måneders træning og uddannelse kan gøre en medicinfri. Det er jo udelukkende en gevinst, både økonomisk for samfundet og især for den enkelte patients livskvalitet,” siger Søren Thorgaard Skou og understreger fordelen ved at registrere og behandle artrosepatienter, når deres symptomer begynder at vise sig og ikke vente til det stadie, hvor operation er nødvendig:

”Det nye skal være tidlig behandling. I fremtiden vil vi se flere med artrose, for der bliver flere ældre og flere overvægtige. Hvis vi går i gang med tidlig behandling, kan vi vende den her kurve, og med registre som GLA:D kan det lade sig gøre. Vi kan følge og behandle patienten fra de første symptomer i stedet for først at registrere dem, når nogle af dem skal have nyt knæ eller ny hofte. GLA:D er altså i høj grad en implementeringsproces og ikke et forskningsprojekt, for evidensen er der: Vi ved at træning og patientuddannelse virker,” siger han.

Ud over de positive resultater i sig selv er Ewa Roos og Søren Thorgaard Skou meget glade for den store efterspørgsel på GLA:D-kurserne. Kurserne er så populære, at arrangørerne har været nødt til at udvide deltagerantallet fra 40 til 60 fysioterapeuter for at få gjort indhug i den voksende venteliste.

Den nærmere fremtid vil ifølge Ewa Roos handle om at få GLA:D på den politiske dagsorden:
”I Region Syddanmark har man besluttet at indføre de kliniske retningslinjer for hofte- og knæartrosebehandling, og der sidder jeg med i en arbejdsgruppe, så der bliver en del politisk arbejde oveni,” siger hun, og Søren Thorgaard Skou uddyber:

”Vi er startet nedefra for at skaffe en stor mængde data til registeret, som regioner og kommuner kan se fornuften i at investere i fremadrettet. Der var ikke offentlige midler til os, da vi startede, så det var måden at gøre det på, men på længere sigt har vi brug for offentlig støtte, hvis kvaliteten og udbredelsen af GLA:D fortsat skal øges,” forklarer han.

I første omgang er Ewa Roos og Søren Thorgaard Skous mål, at minimum 400 fysioterapeuter og 7.000 patienter skal indgå i GLA:D i 2017, mens det endelige mål er at udbrede de kliniske retningslinjer, så patienter uanset alder og økonomi kan få gavn af projektet.