Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Debat: Ældre sagen er ikke imod rehabilitering

Lederen i sidste nummer af Fysioterapeuten antyder, at Ældre Sagen er imod rehabilitering. Det er ikke tilfældet, skriver direktør Bjarne Hastrup.

Man kan få det indtryk, at Ældre Sagen er imod rehabilitering, når man læser formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrechts indlæg i seneste nummer af Fysioterapeuten.

Ældre Sagen er på ingen måde imod, at en del af ældremilliarden bruges på rehabilitering af ældre. Det er positivt, at der afsættes midler til rehabilitering og genoptræning, hvis det kan sikre, at ældre får en bedre funktionsevne og bliver mere selvhjulpne. Det er kun glædeligt, når dette sker – ikke mindst når det sker for meget svage og syge mennesker.

Derfor støtter Ældre Sagen rehabilitering, sådan som Hjemmehjælpskommissionen anbefaler det. Det vil sige, at rehabilitering skal bygge på dialog og motivation hos den ældre og ikke på trusler om at fratage hjælp, som vi har set det i nogle kommuner.

Rehabilitering må ikke være en discountløsning, hvor kommunerne tænker mere på besparelser end på borgernes livskvalitet. Det er bl.a. derfor, vi også gerne ser, at der indføres en kattelem i lovgivningen, så man kan gå væk fra rehabilitering og tilbage igen, når man vil - og når det giver mening.

Endelig må vi ikke glemme, at ældremilliarden kommer, efter at vi de senere år har været vidne til massive nedskæringer i hjemmehjælpen. I årene 2008-2012 har der været et tab på fem millioner hjemmehjælpstimer om året samtidig med, at der i samme periode er kommet flere ældre til. Derfor er der så hårdt brug for, at der bliver rettet op på den praktiske hjælp og den personlige pleje.

Og her er vi ærligt talt bekymrede for, om der er afsat nok, når kun omkring 14 procent af ældremilliarden går til direkte at hæve serviceniveauet på den praktiske hjælp og den personlige pleje. For mange af de svækkede ældre er det ikke nok at give dem rehabilitering og genoptræning. De skal også kunne få gjort rent oftere, komme i bad og ud i frisk luft.