Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

PRICEM – ny tilgang til behandling af akutte skader

Der foreligger ikke en klar evidens for behandling af akutte skader som for eksempel ankeldistorsion og fibersprængning. Dansk Selskab for Sportsfysioterapi anbefaler i dag, at RICE-tilgangen erstattes af PRICEM, hvor der også indgår beskyttelse af leddet og mobilisering. Artiklen beskriver kort den nye tilgang og den viden, der ligger til grund for den.