Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Det gode liv med artrose

18 milliarder kroner. Det koster artrose hvert år samfundet, viser en helt ny beregning som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Gigtforeningen. 900.000 danskere har artrose, og det er første gang, de samlede udgifter er gjort op.

Det er et stort beløb, som eksempelvis svarer til, hvad det vil koste at opføre et par ekstra supersygehuse. Og antallet af borgere med artrose stiger, i takt med at der bliver flere ældre og flere overvægtige. Derfor er det vigtigt, at vi i så stort omfang som muligt forebygger sygdommen, giver den rigtige behandling og sikrer mere viden om artrose.

Der er heldigvis sket udvikling på området de senere år. Blandt andet er der internationalt og nationalt udviklet kliniske retningslinjer, der anbefaler træning, patientuddannelse og vægttab som hovedingredienser i pakkeforløb til mennesker med hofte- og knæartrose. Det har nemlig vist sig at være den mest virksomme behandling.

Men erfaringerne er også, at det generelt ikke går hurtigt nok med at få omsat anbefalingerne i praksis. Derfor er det godt, at der er sat et projekt i værk, der netop har til formål at implementere principperne i disse kliniske retningslinjer. Her tænker jeg på GLA:D-projektet, der står for Godt Liv med Artrose i Danmark.

I denne udgave af Fysioterapeuten fortæller vi om de første resultater af projektet, som viser, at patienterne efter et tre måneders pakkeforløb har markant færre smerter, bruger mindre smertestillende medicin og kan gå længere. Det er flotte resultater, som bør vække interesse i hele landet, ikke mindst blandt de politikere, der har ansvaret for, at borgere med artrose får de bedst mulige behandlingstilbud.

Det er fysioterapeut og professor Ewa Roos og fysioterapeut og ph.d.-studerende Søren Thorgaard Skou fra Syddansk Universitet, der står for projektet. Målet er, at mindst 7000 patienter og 400 fysioterapeuter i løbet af de næste fire år skal indgå i projektet. Og dermed få udbredt de kliniske retningslinjer i hele landet, så alle artrosepatienter får den bedst mulige behandling.

GLA:D-projektet flugter i øvrigt godt med de anbefalinger, som Gigtforeningen kom med, da regnestykket på, hvad artrose hvert år koster samfundet, blev offentliggjort. Blandt andet foreslås det, at der kommer flere træningstilbud i kommunerne, mere målrettet forskning i artrose, og at Motion på Recept bliver genindført. Det er yderst fornuftige anbefalinger.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter