Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ultralyd vejleder træningen på kommunalt genoptræningscenter

Genoptræningscentrene i Lejre Kommune har investeret i en ultralydsskanner, som de bruger til ultralydsvejledt træning og til uventede komplikationer i genoptræningsforløbet. Skanningerne ser ud til at spare tid, og borgerne har taget godt imod dem.
Marianne Steinbeck går til genoptræningen efter laminektomi og prolapsfjernelse i lænden. Scanningen har været med til at gøre Marianne Steinbeck mere motiveret for at fortsætte træningen. Foto: Henrik Frydkjær

Når borgerne i Lejre Kommune bliver genoptrænet hos fysioterapeuterne og ergoterapeuterne, kan de blive skannet, hvis der opstår uforklarlige smerter, eller hvis træningen ikke fører til de forventede resultater. Lejre er den første kommune, der har sendt fysioterapeuter på basisuddannelsen i muskuloskeletal ultralydsskanning og en af de første til at investere i en ultralydsskanner til kommunens tre genoptræningscentre. Skanneren blev indkøbt sidste år og er nu blevet en fast del af det fysioterapeutiske tilbud.

Tre af kommunens fysioterapeuter har gennemført basismodulet, der indgår i Dansk Selskab for Ultralydscannings efteruddannelse. De tre fysioterapeuter, der kommer fra to af kommunens tre genoptræningscentre, står for alle skanningerne. En af dem er klinisk vejleder og vil også introducere brugen af ultralydsskanner til de studerende. Fysioterapeut Sofie Würtz har knap et års erfaring med at skanne og hun er ikke i tvivl om, at fysioterapeuterne kan spare tid ved at have en skanner ved hånden. Det er blevet lettere på et tidligt tidspunkt at tage hånd om borgernes smerter og enten tilpasse træningen eller sende borgeren til kontrol hos lægen, fortæller hun. 

Af praktiske grunde står skanneren skiftevis på to af de tre træningscenter. Når en af kollega har brug for at få skannet en patient, kan de reservere tid hos en af de tre fysioterapeuter, der skanner.

Skanner udvalgte anatomiske regioner

”Vi har valgt at specialisere os. Selv om vi skal kunne skanne hele det muskuloskeletale område, er det vigtigt, at vi får erfaring med så mange skanninger som muligt inden for samme anatomiske område”, siger Sofie Würtz. Fysioterapeuterne i kommunen er i forvejen inddelt i grupper efter specialer. Sofie Würtz beskæftiger sig primært med knæ- og ankelskader, og derfor er det oftest hende, der står for skanningerne i denne del af kroppen, Anne Marie Andersen tager sig af skulder og bækkenbunden og Nina Henriksen, der er klinisk vejleder, står for skanninger sammen med de studerende.Sofie Würtz har i gennemsnit 2-3 skanninger om ugen og bruger cirka en halv time pr. gang. Selv om det tager tid fra genoptræningen, mener hun, det er givet godt ud.

For eksempel blev en borger, der gik til genoptræning efter en akillesseneruptur, skannet, da fysioterapeuten og borgeren havde mistanke om, at senen var sprunget igen.  Skanningen kunne bekræfte dette, og borgeren blev sendt til skadestuen. ”Tidligere havde vi måske afventet situationen og ringet til den praktiserende læge. På den måde sparer vi både borgerens og vores tid” siger Sofie Würtz. 

En anden borger gik til genoptræning på grund af knæproblemer. I sin henvisning havde lægen noteret, at patienten muligvis havde en Backers cyste. Dette blev bekræftet med en skanning i begyndelsen af genoptræningsforløbet. Da borgeren fortalte, at han mente, at cysten var sprunget, kunne hun bekræfte det med det samme.

Fysioterapeuterne bruger også skanneren til ultralydsvejledt træning. Især Anne Marie Andersen har stor succes med at benytte skanneren til borgere, der skal have genoptrænet bækkenbunden.

”Har borgere svært ved at få fat i en muskel, bliver de skannet, mens de træner, og kan følge kontraktionen på skærmen. Borgerne synes, det er spændende og får ofte en aha-oplevelse, når de ser, hvordan en muskelkontraktion ser ud. De vil også kunne se, at muskelbugen er blevet større efter en periode med træning. Når borgeren på denne måde kan se fremgang, bliver skanningen et pædagogisk redskab, der er med til at motivere til fortsat træning”, siger Sofie Würtz.

Efteruddannelse

Det er vigtigt, at vi er ydmyge overfor opgaven, mener Sofie Würtz. ”Det er ikke vores opgave at stille diagnoser, men at reagere, hvis vi ser noget, der undrer os eller kan forklare det, vi ser i klinikken”. Indtil videre har Sofie Würtz gennemført basiskurset i ultralydsskanning, men hendes mål er at følge et advanced-kursus. Hun afviser, at man kan klare sig med et kortere uddannelsesforløb.

Efteruddannelsen i ultralydsskanning

Danske Selskab for Ultralydsscanning i Fysioterapi afholder introduktionskurser og basis- og advanced kurser.

Læs mere på ultralydsscanning.nu/kurser/

”Hvis du vil være dygtig og sikker på det, du ser på skanningen, skal du både have basis- og advanced-kursus. En gruppe af fysioterapeuterne i genoptræningscentrene fik i foråret 2013 et dagskursus, hvor vi fik en introduktion til ultralydsskanning, men det er slet ikke nok, hvis du skal til at anvende det i praksis”, understreger Sofie Würtz.  Men de fleste fysioterapeuter vil ifølge Sofie Würtz efter introduktionskurset kunne lære at bruge skanninger som visuel feedback i genoptræningen. Derfor har hun og hendes kollega holdt oplæg om dette for de andre og vil følge op med sidemandsoplæring.

De mange skanninger, som Sofie Würtz og hendes kollega har gennemført i løbet af efteruddannelsen og efterfølgende på genoptræningscentrene, har også givet dem en faglig ballast. ”Jeg har fået en hel ny 3-D-fornemmelse af kroppen, som jeg i høj grad kan bruge, når jeg behandler borgerne”, fortæller Sofie Würtz.

Karen Margrethe Hansen, der er gruppeleder i træningsafdelingen i Lejre Kommune,  kan se, at skanningerne også har været med til at give genoptræningen et fagligt løft og kan se en klar fordel i at understøtte brugen af ultralydsskanninger. ”Vi har set flere eksempler på, at fysioterapeuterne på et tidligt tidspunkt har opsnappet komplikationer. Det er guld værd, for det kan være med til at forhindre forkerte interventioner og dermed afkorte genoptræningsforløbene”, siger Karen Margrete Hansen. Hun er derfor indstillet på fortsat at afsætte ressourcer til uddannelse og implementering af skanninger i den daglige praksis.