Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fagligheden i centrum

LEDER / Selv med en smal økonomisk ramme gælder det om at få det bedste ud af forhandlingerne, siger den konstituerede formand, Tina Lambrecht, om de kommende overenskomstforhandlinger.

Fysioterapeuter leverer hver dag en stor og vigtig indsats for borgere og patienter i kommuner og på hospitaler. Ja overalt i den offentlige sektor. Derfor skal fysioterapeuter selvfølgelig også have deres andel af resultatet ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Der er ingen tvivl om, at det bliver hårde forhandlinger, for den økonomiske krise har endnu ikke sluppet sit tag. Et synligt bevis er det magre resultat ved de netop overståede forhandlinger på det private arbejdsmarked. Vi skal dog ikke lade os slå ud på forhånd. Vi skal benytte os af alle muligheder. Selv med en smal økonomisk ramme gælder det om at få det bedste ud af forhandlingerne.

Vi fysioterapeuter har en markant position i sundhedsvæsenet, og den position skal vi fastholde og udbygge ved overenskomstforhandlingerne. Det gør vi ikke mindst ved at styrke fagligheden. Vi skal hele tiden sørge for, at faget styrkes, og at fysioterapeuters stærke faglige kompetencer bliver understøttet.

Ved overenskomstforhandlingerne vil vi derfor sætte fokus på det faglige. Danske Fysioterapeuter vil arbejde for, at den enkelte fysioterapeut får mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer, i takt med, at den kliniske praksis udvikler sig, at der kommer nye forskningsresultater, og at borgere og patienter
stiller nye krav til behandlingen.

Mange steder oplever vi, at medlemmerne løber stærkere og stærkere for at nå det hele. Derfor er det vigtigt, at der bliver tid til læring og forankring af ny viden på arbejdspladsen og i de daglige rutiner. Det er forudsætningen for at styrke fagligheden og den professionelle udvikling. Vi ved, at det i perioder af livet passer mange fysioterapeuter bedst ikke at arbejde på fuld tid. Vi skal derfor sikre, at fysioterapeuter også fremover har mulighed for at arbejde på deltid.

På lidt længere sigt kommer der til at mangle arbejdskraft. Derfor vil arbejdsgiverne gerne have alle til at arbejde mere og øge arbejdstiden. Men det må ikke resultere i, at fysioterapeuter på deltid tvinges op i arbejdstid. Det er vigtigt, at den enkelte fysioterapeut selv har muligheden for at træffe det valg.

Vi skal også benytte overenskomstforhandlingerne til at sætte fokus på arbejdsmiljøet. Der tales meget om det psykiske arbejdsmiljø. Og det er vigtigt. Men det slider på kroppen at være fysioterapeut. Derfor skal vi også fortsat have fokus på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

Jeg har aftalt med Johnny Kuhr, at jeg leder forhandlingerne gennem hele forløbet. Jeg glæder mig til opgaven og ser frem til på formandens vegne at løfte medlemmernes interesser på bedste vis.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter