Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Min arbejdsplads: Tranegaardshaven, Langeland

Navn: Anette Sanchez<br/>Alder: 64 år<br/>Arbejdsplads: Tranegaardshaven, Langeland
Foto: Heidi Lundsgaard

Som næsten 65-årig har du valgt at åbne en terapihave; hvorfor det?

Det er fordi, jeg tror på det. Faktisk tror jeg slet ikke, vi kan komme uden om at bruge naturen meget mere bevidst i behandlingen af udbrændte, deprimerede og angste mennesker i Danmark. Vi er langt bagefter i forhold til andre lande, hvor denne behandlingsform har været anerkendt i mange år. For eksempel i USA og i Sverige, hvor man i terapihaver i Göteborg og Malmö har dokumenteret en høj positiv behandlingseffekt igennem de seneste 30 år. Det handler i al sin enkelhed om, at når vi arbejder i jorden, frigives der serotonin, som er naturens antidepressiv, ligesom antistresshormonet oxytocin frigives, når man giver sig selv lov til at sanse og dvæle i naturen.

Hvordan får du det til at løbe rundt økonomisk?

Jeg har en indkomst som palliativ fysioterapeut med speciale i lymfødembehandling og smertebehandling. Jeg har været selvstændig palliativ fysioterapeut siden 2006, og jeg samarbejder primært med OUH-Svendborg og OUH-Odense og på resten af Fyn. Desuden arbejder jeg som parterapeut på baggrund af min uddannelse i imagoterapi. Det tredje ben, jeg støtter mig til økonomisk, er mit job under Langelands Turistforening, hvor jeg tilbyder rideture i naturen på islandske heste. Det er altså ren kludetæppeøkonomi, men jeg ser frem til en mere fast indtægt på terapihaven og håber, vi kan blive tilskudsberettigede fra Den offentlige Sygesikring og få samarbejdsaftaler med for eksempel med kommunerne i Region Syddanmark.

Beskriv en typisk arbejdsdag?

Det er der ikke noget, der hedder. Jeg starter dog altid klokken seks om morgenen med at fodre hestene og alle de andre dyr; vi har 12 islandske heste, to katte, tre påfugle, en grand danois og en flok høns på Tranegaardshaven. Derefter holder jeg morgenmøde med min assistent, Jette Haugaard, når hun møder kl.8.30. Hun er her fast, og jeg er helt afhængig af, at hun tager sig af alt det udadrettede, mens jeg tager mig af det indadrettede. Senere på formiddagen kører jeg så enten på patientbesøg som palliativ fysioterapeut eller arbejder her i terapihaven.

Det er ikke alle dage, jeg har lige mange patientbesøg, men i går havde jeg for eksempel opgaver i Nyborg, Ollerup og tre forskellige steder i Svendborg. Så er den arbejdsdag jo næsten gået. Og fra maj til oktober har jeg så også rideturene med turister om aftenen eller meget tidligt om morgenen. Det er nogle vidunderlige ture. De giver også mig selv rigtig meget. På samme måde som jeg også selv stresser af ved at arbejde i terapihaven.

På hvilken måde har du gavn af din baggrund som fysioterapeut i en terapihave?

Jeg har terapeutens rolle, som jeg føler mig rustet til i kraft af min baggrund dels som psykosomatisk og palliativ fysioterapeut, dels som ridefysioterapeut og imagoterapeut. Siden jeg startede på fysioterapeutuddannelsen i Odense i 1978, har jeg haft en holistisk tilgang til faget. Jeg har aldrig kun behandlet kroppe. I stedet har jeg søgt derhen, hvor man så på det hele menneske; på samspillet mellem det fysiske, psykiske, sociale og sjælelige. Det er netop det, vi gør her med naturens forskellige rum som behandlingsramme, og min opgave er - i samarbejde med det øvrige behandlerteam og patienten selv - at tilrettelægge den behandling, der sikrer en positiv progression for hver enkelt.

Stressramte, udbrændte mennesker eller folk i livskrise har som regel mistet både selvfølelsen, livsglæden og forbindelsen til deres egen krop, så det handler om at få genetableret nogle gode rødder, der kan sikre jordforbindelsen og få hver enkelt til at vokse igen. Det er en proces, der tager tid, og den kan ikke forceres. Men den kan hjælpes på vej.

Du betragter dig selv som pionér; hvorfor?

Fordi hele tankesættet omkring det at behandle mennesker i terapihaver stadig er nyt i Danmark. I Tranegaardshaven arbejder vi også forebyggende. Et behandlingsforløb hos os kan skrues sammen, så man eksempelvis deltager i haveterapi i to af ugens hverdage, mens man arbejder normalt resten af ugen. Det tilbud er for mennesker med begyndende stresssymptomer og meget fravær, men vi tilbyder også længerevarende internatophold for mennesker, der er langtidssygemeldte og har behov for rehabilitering. I øvrigt håber jeg, at det holistiske menneskesyn med tiden vil blive mere integreret i fysioterapeutuddannelsen, og i den forbindelse modtager jeg meget gerne fysioterapeutpraktikanter på Tranegaardshaven.