Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ikke alle kommuner svinger sparekniven

KOMMUNER / I Frederikssund Kommune er det lykkedes at udrydde ventetiden til genoptræning. ”Logik for perlehøns”, siger udvalgsformanden, når hun skal forklare, hvorfor kommunen valgte at investere i flere terapeuter.
Foto: Henrik Frydkjær

I en tid, hvor den kommunale økonomi er presset og har været det så længe, at man næsten ikke orker at høre om det mere, kan man ikke undgå at spidse ører, når man møder en historie, der trækker i den modsatte retning. Som for eksempel denne fra i Frederikssund Kommune.

Her har Træningsenheden de seneste tre år oplevet en voldsom stigning i antallet af genoptræningsplaner med deraf følgende eksploderende ventelister. Borgere kunne risikere at vente i op til en måned på at komme til genoptræning, og selvom træning efter serviceloven blev flyttet til dagaktivitetsområdet under vejledning af en fysioterapeut, var det ikke tilstrækkeligt.

Men i dag er ventelisten så godt som udryddet, fortæller fysioterapeut og områdeleder Camilla Andreasen Arent. At det er lykkedes skyldes en generel opnormering af terapeuterne. Træningsområdet fik ved de seneste budgetforhandlinger penge til at opnormere med tre terapeuter. Desuden blev der i august ansat en terapeut i hverdagsrehabiliteringen, og den 1. april åbner en ny kommunal rehabiliteringsafdeling med to terapeuter ansat. Så de 21 terapeuter på kommunens ældre- og sundhedsområde er på ganske kort tid vokset til 28.

At det er lykkedes at komme igennem med en så kraftig opnormering i en krisetid tilskriver Camilla Andreasen Arent, at politikerne har været lydhøre, og at de løbende er blevet udstyret med de relevante oplysninger om ventelistens omfang og de konsekvenser ventetiden kunne få for borgerne og ikke mindst for den kommunale økonomi i form af øgede udgifter til personlig hjælp.

Logik for perlehøns

Egentlige sundhedsøkonomiske beregninger har der ikke været tale om, men det har heller ikke været nødvendigt, understreger formand for kommunens Social-, Ældre og Sundhedsudvalg, Tina Tving Stauning (A).

”Jeg synes jo, at det er logik for perlehøns, at der er god økonomi i at få folk i gang i stedet for at lade dem stå på en venteliste. Frederikssund Kommune har en lige så trængt økonomi som alle andre, så det er vigtigt at prioritere ressourcerne dér, hvor de giver størst udbytte. Og det er altså lykkedes os at nedbringe ventelisten og med relativt få mennesker at få givet mulighed for et ordentligt levet liv til en hel masse mennesker”.

For borgerne og deres rehabilitering har de flere terapeuter i Frederikssund haft stor betydning – og også for terapeuterne, mener Camilla Andreasen Arent: ”Det, de siger til mig, er, at det er en enorm lettelse at kunne give den rigtige træning på det rigtige tidspunkt. Der er et samfundsmæssigt fokus på træning i øjeblikket, og det er en tilfredsstillelse, at der er sammenhæng i det, samfundet siger, det lægger vægt på, og det man faktisk gør”.

Camilla Andreasen Arent er fratrådt sin stilling. Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Connie Bendt kontaktes på coben@frederikssund.dk.