Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fem år efter apopleksi – et hjemmeorienteret liv

Fem år efter en apopleksi lever mange mere isoleret end tidligere. For at imødegå dette skal rehabiliteringen i højere grad bidrage til at skabe nye meningsbærende sammenhænge for disse mennesker. Patienter og terapeuter skal indgå i en læringsproces, der skal føre til, at den enkelte lærer at mestre den nye tilværelse.<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>
Mange forskellige typer af begrænsninger blev beskrevet i Hanne Pallesens ph.d. om livet efter apopleksi. En enkelt havde fået aflivet sin hund, da han ikke længere kunne gå de ture, han tidligere havde nydt. Foto: ThinkStock
Resumé
En blodprop i hjernen eller hjerneblødning har betydning for den ramte og familielivet også fem år efter sygdommens opståen. Denne artikel beskriver baggrunden for at forske i apopleksi og apopleksien konsekvenser og hvorfor patienternes egne perspektiver er så vigtige. I artiklen præsenteres resultaterne fra et ph.d.-studie og centrale temaer samt anbefalinger til fremtidens neurorehabilitering diskuteres.