Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Som at spise på Noma

FORENINGSNYT / April 2013 er deadline for en ny overenskomstaftale på det offentlige område. Kunsten bliver at lade sig begejstre for meget lidt, mener arbejdsmarkedsforsker.
Illustration: Gitte Skov

Økonomisk krise. Det er ikke nogen videre opløftende melodi at gå overenskomstforhandling med, men ikke desto mindre er det det, der er virkeligheden for Danske Fysioterapeuter og andre offentligt ansattes organisationer, der så småt er ved at spidse pennene til formulering af krav til de kommende forhandlinger med arbejdsgiverne.

En ny overenskomst skal træde i kraft i april næste år, og de indledende manøvrer er så småt ved at gå i gang, men de netop indgåede aftaler på det private område har efterladt et tydeligt pejlemærke om, hvor det bærer henad, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet.

OK13 på fysio.dk

Du kan følge overenskomstforløbet på fysio.dk/ok13, hvor der den 31. maj er premiere på en video, hvor formand Johnny Kuhr skyder forløbet i gang.

”Forhandlingerne på det private område var en gratis omgang for arbejdsgiverne, og det bliver det også på det offentlige område. Automatikken i løndannelsen er nærmest gået helt i stå på grund af krisen i den private sektor. Der vil ikke være nogen penge at hente, og organisationerne må i stedet gå efter goder, som medlemmerne sætter pris på, men som ikke koster noget”.

Den slags goder vil der dog heller ikke blive mange af, lyder Flemming Ibsens vurdering. ”En del vil allerede blive fyret af i forbindelse med trepartsforhandlingerne, og arbejdsgiverne kan derfor med en vis ret sige, at I allerede har fået. Det bliver ligesom at spise på Noma; der vil ligge en meget lille ret på tallerkenen, som man så skal blive begejstret for”.

Flemming Ibsen vurderer, at gevinsterne skal høstes inden for områder som arbejdsmiljø og trivsel og øget medbestemmelse, mens lønforbedringer er noget, man må kigge i vejviseren efter. ”Tværtimod vil der blive tale om en reallønsnedgang, fordi inflationsraten på trods af krisen er så forholdsvis høj. Vi bliver simpelthen fattigere år for år”, siger Ibsen, der gætter på en aftale om en toårig overenskomst.

”Der er selvfølgelig en grænse for, hvor længe fagbevægelsen kan holde til at acceptere reallønsnedgang, men de vil ikke begynde at røre på sig før i 2014. Med de fyringsrunder, vi har set – også på det offentlige område – er tryghedsordninger blevet mere værd end løn”, vurderer han.

Der er ikke givet op på forhånd

Om de offentligt ansatte lønmodtagere mener det samme, vil i første omgang vise sig, når Sundhedskartellets organisationer holder kick off-konference med deres tillidsrepræsentanter den 31. maj og igen i august, når samtlige medlemmer inviteres til at give deres besyv med i forbindelse med den elektroniske kravsindsamling på fysio.dk.

Johnny Kuhr giver i en video på fysio.dk (premiere 31. maj) udtryk for, at selvom forventningen er nogle benhårde forhandlinger, er der bestemt ikke givet op på forhånd:

”Vi skal selvfølgelig benytte alle de muligheder, der er. Selv med en smal økonomisk ramme, gælder det om at få det bedste ud af forhandlingerne. Så vi går til de her forhandlinger med lige så meget alvor og energi, som vi plejer at gøre, og en fastholdelse af reallønnen har topprioritet”.

Og står det til Johnny Kuhr er faglighed et af de krydderier, der kan gøre et lønmæssigt magert resultat spiseligt:

”Vi skal arbejde for, at den enkelte fysioterapeut får mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer i takt med at den kliniske praksis udvikler sig, i takt med, at der kommer nye forskningsresultater. Og i takt med, at borgere og patienter stiller nye og anderledes krav til behandlingen. Det er vigtigt, at fysioterapeuten i kommunen og på hospitalet får tid til læring på arbejdspladsen; det er forudsætningen for at styrke fagligheden og den professionelle udvikling”.

Tidslinje

  • 31. maj 2012: Kick off-arrangement for alle tillidsrepræsentanter i Sundhedskartellet.
  • August 2012: Udsendelse af debatoplæg som inspiration til kravsindsamling.
  • 13. august 2012: Indsamling af krav på fysio.dk
  • 10. september 2012: Kravsindsamling slutter
  • December 2012 - februar 2013: Forhandlinger 
  • Februar 2013: Urafstemning