Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Brug for mere forskning

Vi har – som autoriserede fysioterapeuter – pligt til at tilbyde vores patienter den bedst mulige behandling. Det kræver, at vi har sikker viden om, hvilken behandling der er bedst. Her kommer forskningen ind i billedet. Forskning i fysioterapi skal nemlig sikre, at der er videnskabeligt grundlag for de faglige valg, vi træffer, og de sundhedsfaglige ydelser vi tilbyder. Samtidig er forskning centralt for, at vi kan opnå ny viden og forståelse.

Det er baggrunden for, at vi i Danske Fysioterapeuter gennem årene, har arbejdet for, at der afsættes flere midler til forskning i fysioterapi. Det arbejde ser ud til at bære frugt. I hvert fald kan jeg med glæde notere mig, at både regeringen, Danske Regioner og KL inden for den seneste måned har præsenteret handlingsplaner og udspil, der skal styrke den sundhedsfaglige forskning.

I maj udgav Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Uddannelses- og forskningsministeriet og Danske Regioner en fælles handlingsplan, der skal styrke offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning. Der er mange gode takter i handlingsplanen. F.eks. vil regeringen og Danske Regioner afsætte penge til forskning på alle hospitaler og i alle regioner.  Og så skal ledelsen have mere fokus på værdien af forskning, og det skal være lettere at etablere delestillinger.

KL’s udspil Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver kom også i maj måned. KL vil sikre, at de knap 2 mia. kroner, som kommunerne hvert år bruger på træning og genoptræning, bliver brugt på den mest effektive måde. KL ønsker derfor mere indflydelse på prioriteringen i landets forskningsråd, forskningsfonde mv., så der afsættes flere midler til forskning inden for forebyggelse, rehabilitering og genoptræning. Det er et stykke holdningsarbejde, som vi i Danske Fysioterapeuter meget gerne vil samarbejde med KL om.

Jeg synes, at det er to gode udspil.  Nu skal ordene omsættes til handling. Derfor vil vi følge det videre arbejde tæt, ligesom vi fortsat vil gøre, hvad vi kan for at sikre flere midler til forskning.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi længe har gjort opmærksom på, at der bliver forsket for lidt i, hvilke indsatser der virker bedst, og i hvilken grad genoptræning og rehabilitering reducerer udgifter andre steder i sundhedsvæsnet og giver bedre livskvalitet for patienter og borgere. Så det er godt, at der kommer mere af den slags forskning.


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter