Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

650.000 kroner til forskning og praksisudvikling

11 fysioterapeuter har ved den seneste uddeling fået støtte fra Danske Fysioterapeuter til deres forsknings- eller udviklingsprojekter.
Laura Staun Valentiner (th) skal undersøge, om intervalgang med appen Interwalk kan være med til at motivere patienter med type 2 diabetes til fysisk aktivitet. Foto: privat

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse gav på sit seneste møde tilsagn til at bevilge i alt 650.000 kroner til forskning og praksisudvikling. Der er 400.000 kroner fra Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling fordelt på 10 forskningsprojekter, og 250.000 kroner til et enkelt praksisudviklingsprojekt, som Maja Helbo Jensen har ansvaret for. Det er et projekt, som skal udvikle en journalmodel, der kan sikre kvaliteten af journalføringen i den fysioterapeutiske praksis, og som har potentiale for bred implementering.

Skal mindske variation og tidsforbrug

”Der er stor variation i både kvalitet og kvantitet i journalføringen i praksissektoren”, fortæller Maja Helbo Jensen om baggrunden for projektet. ”Journalformatet består i dag primært af et blankt felt i klinikadministrationssystemet, hvilket øger både variation og tidsforbrug.

Maja Helbo Jensen har fået 250.000 kroner fra Danske Fysioterapeuters fond til at udvikle en ny journalmodel.

Journalmodellen skal både give mere kvalitet til gavn for patienten og være anvendelig for den enkelte fysioterapeut i daglig klinisk praksis. Den skal være et effektivt kommunikationsredskab, sikre at bekendtgørelsens krav indfris og samtidig give mulighed for, at vi kan trække data ud, der kan sige noget om kvalitet og effekt af vores interventioner”, siger Maja Helbo Jensen, der er praktiserende fysioterapeut i Kalundborg.

Hun skal bruge pengene fra fonden til materialer, afholdelse af workshops, vejledning og konsulentbistand samt løn i projektperioden. ”Midlerne fra Danske Fysioterapeuter er helt afgørende for, at projektet kan gennemføres”, understreger Maja Helbo Jensen. ”I praksissektoren findes der traditionelt ikke de samme muligheder for at indgå i projekter som i kommuner og på hospitaler. Det er en barriere for udvikling, at alt det, der ikke er direkte patientrelateret, skal foregå i fritiden. Men jeg tror, at det, at Danske Fysioterapeuter støtter op om projektet, vil hjælpe, hvis jeg skal søge flere midler”.

Pengene sender et budskab

Laura Staun Valentiner fik ved samme uddeling penge til at et projekt, der skal give viden om effekten af en velfærdsteknologisk tilgang til rehabilitering af patienter med type 2 diabetes.

Laura Staun Valentiner, der er ph.d.-studerende ved forskningsenheden CopenRehab med professor Henning Langberg som hovedvejleder, fik 28.000 kroner til projektet, der skal undersøge, om intervalgang med appen Interwalk som træningsredskab kan være med til at motivere patienter med type 2 diabetes til at blive mere fysisk aktive.

Ph.d.- projektet består af tre studier: Et kvalitativt studie med fokusgruppeinterview om patienternes motivation for og erfaring med at træne med appen og et valderingsstudie af V02peak-testen, der er indbygget i appen. Begge studier skal være med til at kvalificere den motivationsstøtte, som gives til den ene gruppe patienter i det tredje studie, der er RCT-studie over 12 måneder.

”Vi ved ikke meget om, hvad der motiverer den enkelte til at være fysisk aktiv og blive ved med at være det; det håber vi, at dette studie kan give indsigt i”, siger Laura Staun Valentiner.

Projektet har deltagelse af flere kommuner, og i det samlede budget syner de 28.000 kroner ikke meget, men pengene er ikke desto mindre vigtige understreger hun: ”Pengene hjælper helt konkret til, at jeg kan kvalificere den kvalitative del af ph.d.en via kurser i databearbejdning og til at opnå kompetencer indenfor måling af fysisk aktivitet, som er det primære outcome i ph.d.-projektet”, forklarer hun og tilføjer, at uddelingen derudover sender et vigtigt signal: ”Det er et budskab i sig selv, at Danske Fysioterapeuter kan se den fysioterapeutiske relevans i et projekt som dette. Det sender et budskab til andre fysioterapeuter om, at foreningen støtter denne form for nytænkning af vores fag, hvilket er essentielt, når vi skal udvikle de fysioterapeutiske arbejdsområder i takt med udviklingen af nye tiltag til patienterne”, siger Laura Staun Valentiner.

Blandt de forskningsprojekter, der har fået tildelt penge, er desuden bl.a. et projekt forestået af Louise Klokker Madsen, der skal udvikle en funktionstest med integreret smerteevaluering til patienter med knæartrose, og Camilla Marie Larsen har fået penge til et projekt, som har fokus på skuldersmerter, neuromuskulær funktion samt evidens af træning og forebyggende tiltag rettet mod skulderlidelser hos kørestolsbrugere med rygmarvsskader.