Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

10 specialer i fysioterapi

En ny beskrivelse af de fysioterapeutiske specialer vil give bedre mulighed for at promovere fysioterapeuter udadtil, sagde formand Martin B. Josefsen på generalforsamlingen for Dansk Selskab for Fysioterapi.
Foto: Heidi Lundsgaard

BORGERNE VIL HAVE den bedste behandling, og myndighederne efterspørger fagligt specialiserede fysioterapeuter. Derfor er det vigtigt at have en klar beskrivelse af specialerne inden for fysioterapi, og hvad de enkelte specialer dækker over.

Den opgave har Dansk Selskab for Fysioterapi påtaget sig og løst. Det kunne formand Martin B. Josefsen konstatere, da han aflagde beretning på selskabets generalforsamling i Middelfart.

Ris og ros undervejs

Det har ikke været nogen let opgave at få specialestrukturen på plads, erkendte Martin B. Josefsen. ”Lad mig sige det på den måde, at der både har været ris og ros undervejs”.

Mere end to år har det taget at revidere den eksisterende specialestruktur. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige selskaber, forskningsmiljøerne og Danske Fysioterapeuter har lagt rammerne og beskrevet den overordnede struktur, og de enkelte faglige selskaber har beskrevet deres vidensfelt og indplacering i forhold til specialerne.

Men nu ligger der en beskrivelse af de 10 specialer, som der findes inden for fysioterapi. En struktur, der bl.a. betyder, at sundhedsfremme og rehabilitering ikke længere er specialer. Til gengæld er urologi, gynækologi og obstetrik blevet et nyt speciale, og det samme er ergonomi og arbejdsliv.

Et ønske fra arbejdsgruppen har bl.a. været at samle specialerne i større kategorier.

Specialistordningen skal revideres

Næste opgave for Dansk Selskab for Fysioterapi bliver at revidere den specialistordning, som Danske Fysioterapeuter oprettede for mange år siden, og som Dansk Selskab for Fysioterapi siden har overtaget ansvaret for.

”Ambitionen er, at der skal ligge en ny og lettere revideret specialistordning ved udgangen af 2016”, sagde Martin B. Josefsen.

Såvel specialestrukturen som specialistordningen skal gøre det lettere udadtil at vise, hvilken viden og kompetencer fysioterapeuter har, og hvilke opgaver de kan løse. Og dermed være med til at promovere fysioterapeuter og den særlige viden, de har.

En anden forestående opgave for Dansk Selskab for Fysioterapi bliver at styrke samarbejdet mellem de faglige selskaber og forskningsmiljøerne, fortalte Martin B. Josefsen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar