Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De dårligst lønnede nyuddannede er ansat i den private sektor

Der er stor afstand mellem top og bund, når man ser på nyuddannede fysioterapeuters lønninger i den private sektor. Den dårligst lønnede gruppe tjener 3000-4000 kroner mindre om måneden end en nyuddannet fysioterapeut ansat i det offentlige.
Illustration: Gitte Skov

MANGE NYUDDANNEDE FYSIOTERAPEUTER får en dårligere begyndelsesløn i den private sektor end i kommuner og regioner.

Det viser den seneste lønundersøgelse, som Danske Fysioterapeuter har udarbejdet på baggrund af lønoplysninger fra 1.695 fysioterapeuter ansat i stat, kommuner, regioner og den private sektor.

Hvis man kigger på fysioterapeuter, der har været ansat i mindre end et år, hvoraf mange er nyuddannede, får den dårligst lønnede fjerdedel en bruttoløn (løn og pension under ét) på under 25.510 kroner om måneden. Den tilsvarende bruttoløn i kommuner og regioner er henholdsvis 29.225 og 28.588 kroner.

Altså en forskel på mellem 3.000 og 4.000 kroner om måneden.

2 ud af 3 privatansatte betaler selv for frokost

Dertil kommer, at de fleste privatansatte fysioterapeuter selv må betale deres frokost og ikke har en 6. ferieuge. Ifølge lønundersøgelsen betaler 66 procent af alle privatansatte selv deres frokost, og 61 procent har kun 5 ugers betalt ferie.

”Det er vigtigt at inddrage frokost og ferie, når man forhandler en kontrakt. Vi regner med, at en halv times betalt frokost samt en uges ferie har en værdi af 9,25 procent af lønnen. Så det beløb skal lægges oveni, hvis man reelt skal kunne sammenligne lønningerne i den private sektor med lønningerne i kommuner og regioner”, siger Nicolai Robinson, der er arbejdsmarkeds- og forhandlingschef i Danske Fysioterapeuter.

Mindre forskel efter et til tre år

Der er dog også nyuddannede, der tjener godt i den private sektor, så ser man på, hvad nyuddannede fysioterapeuter i gennemsnit får i bruttoløn, er der ikke umiddelbart den store forskel mellem den private og den offentlige sektor.

De bedst lønnede nyuddannede i den private sektor har en bruttoløn, der som minimum er 1700 – 3800 kroner større end nyuddannede i kommuner og regioner.

Lønundersøgelsen viser med andre ord, at der er en større lønspredning i den private end i den offentlige sektor.

Men igen er værdien af betalt frokost samt den 6. ferieuge for mange af de privatansatte fysioterapeuter altså ikke regnet med.

Kigger man på fysioterapeuter med mellem et og tre års erfaring, er der stadig en gruppe fysioterapeuter, som halter bagefter. Den dårligst lønnede fjerdedel i den private sektor får 900 – 1.600 kroner mindre om måneden end den tilsvarende gruppe i regioner og kommuner.

Også her vil mange privatansatte selv betale for deres frokost og kun have 5 ugers ferie.

Flest fra praksissektoren

I undersøgelsen dækker kategorien ’den private sektor’ over indberetninger fra fysioterapeuter i alle typer private virksomhed, såvel privathospitaler som selvejende institutioner, Falck, Quick Care og praksissektoren.

Langt de fleste indberetninger er dog fra fysioterapeuter ansat på en klinik for fysioterapi. Omkring 3 ud af 4 indberetninger kommer fra fysioterapeuter ansat i praksissektoren.

 

Del eller udskriv siden
5 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Uffe Thunbo Harder

  Jeg er helt enig med Michael Møller Nielsen - sæt faget frit !
  Tjek dette link om vores kære ydernummersystem. Det er lavet af to journaliststuderende.

  https://youtu.be/afzOlrY87hw

  Hilsen
  Uffe Thunbo Harder
 • Michael Møller Nielsen

  Jeg kan kun tilslutte mig bemærkninger omkring dårlige ansættelsesvilkår i praksis.

  Desværre peger det i retningen af en syg lederkultur, der er katalyseret af de store branchekæder, som direkte anbefaler nye potentielle klinikejere at være med til løndumping. Det er et udtryk for mangel på moral og et menneskesyn man skal meget langt tilbage i tiden for at finde.
  Jeg er derfor forundret over at DF, fortsat mener at man skal være i samme forening med sådanne persontyper. Jeg har vanskeligt ved at se hvordan en fagforening skal stå skulder med skulder med disse personer fremadrettet !

  Hvis man ser processen i historisk perspektiv, så er ændringerne i praksis sket siden kommunalsammenlægningen i 2007, der medførte at arbejdsfunktionen i kommunerne overvejende lignede de opgaver som primær praksis havde varetaget i mange år. Dette har affødt en proces, hvor mange klinikker er blevet omdannet til leder-ansatte forhold med forankring i funktionærlovgivningen. Nogle af disse processer kan være velbegrundet, men som vi har måtte erfare har motivationen herfor ikke været andet end kapitalistisk grådighed afmålt på den regnskabsmæssige bundlinje.

  Uheldigvis, for fysioterapeuterne på respektive klinikker, har man måtte erkende at denne proces delvist er understøttet af Regionens fuldstændigt konkurrenceforvridende ydernummersystem og passivitet fra Danske Fysioterapeuter, der har valgt at ikke lytte til de mange medlemmer der er kommet i klemme i denne proces. Typisk har medlemmerne måtte acceptere urealistiske stigninger i provision eller lønnedgang på 20-50% ved overgang til funktionærstatus.

  I artiklen i Fysioterapeuten beskrives der store lønforskelle mellem kommunalt og praksis ansatte. Disse tal skal sættes i historisk perspektiv, eftersom at tallene faktisk er meget værre end angivet.

  For snart 5 års siden lavede DF en analyse af gennemsnits-omsætningen (bruttohonorar) for ydernummer under 30 timer. Resultatet var at gns. omsætningen var 850.000 kr. per år. Samtidigt fandt man at gns. huslejen i form af provision var 40% på landsplan. Omregnet betyder dette at lejerne havde en bruttoindtægt før skat på 510.000 kr. sv.t. 42.500 kr per mdr.

  I takt med at klinikkerne er blevet større og der er etableret store branchekæder har man i samme periode set at lønudviklingen for funktionæransatte er at finde i et spænd fra brutto 19.600 kr per mdr. til brutto 32.500 kr. per mdr.

  Dette betyder at bruttohonoraret for fysioterapeuter i praksis over 5 årig periode er reduceret med hhv. 22.900 kr - 10.000 kr per mdr. !!!

  Sammenholder man man nuværende indekstal angivet i artiklen, hvor kommunalt ansatte får ca 3000-4000 kr mere per mdr. , så vil man kunne iagttage at bruttohonorarat i praksis over 5 år er faldet massivt eftersom at praksis før denne periode havde ca. 3.000-12.000 kr mere per mdr. end kommunalt ansatte.

  I samme periode har analyse fra Copenhagen Lighthouse dokumenteret at der i praksis har været enorm vækst og at der fortsat er stort potentiale for vækst.

  Det interessante spørgsmål er så: "Hvor er pengene blevet af ?"

  Svaret er ligetil: Klinikejerne har taget lønmidlerne fra arbejdstagerne og investeret i bygninger, inventar, fitnessudstyr, apparaturer mv. og på den måde opbygget en stor fed pensionsopsparing.

  Man kan således læse at klinikejerene beklager sig over at de ingen penge tjener, hvilket er overraskende eftersom at der netop er beskrevet enorm vækst. Desuden beskrives at der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter, hvilket helt overordnet er en sund tanke. Men klinikejerne har vel udarbejdet et budget for disse investeringer der er foretaget og kan derfor ikke være overrasket over at det koster penge at opbygge mega-klinikker. Det ubehagelige herved er netop at ejerne formenligt har udarbejdet budgetter med tydelig angivelse af en negativ lønprofil. Altså en fuldstændig koordineret indsats i de store branchekæder.
  Hvis man sammenligner processen fra boligmarkedet, så vil man se at naboen bygger et flot nyt hus til 2,5 mill og klager over at det er dyrt at afbetale på lånet. 10 år senere sælger naboen huset til 4,5 millioner og kan nu nyde godt at sin likviditet. Skal man så fortsat have medlidenhed med naboen ift. økonomiske situation ?

  Samme proces sker i praksis og DF understøtter 100 % at klinikejerne tager penge fra arbejdstagernes indtægt og bruger til vækst. DF har gentagne gange udtryk at man ikke vil acceptere at klinikker må lukke pga. reguleringer af ydernummersystemet, hvilket er et hån mod de mange medlemmer der er blevet sat ned i honorar eller opsagt som lejere pga samme proces.

  Har de etablerede OK klinikker et godt produkt og et godt arbejdsmilø, så har man jo intet at frygte ved at praksis og ydernummeretsystemet bliver liberaliseret.

  Vores kære praksisudvalg har udarbejdet en rapport der beskriver at man ikke er fortaler for en liberalisering af ydernummersystemet, da man har erfaringer fra omkringliggende lande at man således kommer til at konkurrere på pris og ikke faglighed - MEN hvad er det lige vi har været vidne til seneste 5 år ? Netop dumping af honoraret for arbejdstagerne, mens arbejdsgiverne scorer kassen ved netop løndumping.

  Min opfordring til DF er derfor at man påtager sig ansvaret som fagforening for arbejdstagerne og beder arbejdsgiverne om at organiserer sig andet sted.
  Får udarbejdet en fornuftig OK baseret på tal for 5-10 år siden og ikke det markedstal som er genereret af de store brancheorganisationers løndumping metoder i seneste 5 årige periode.
  I denne proces vil det være nødvendigt at man en gang for alle tager opgøret med ydernummersystemet og anerkender alle de praktiserende (og ofte højtuddannede) fysioterapeuter der ikke har aftale med OK. Deres kontingentpenge har vel samme betydning som medlemmer med OK ???

  Sæt faget fri og man vil opleve stor vækst for alle og et iværksætteri som man aldrig har set før i sundhedsbranchen. Helt nye organisationsformer og forretningsmodeller vil opblomstre.

  Fortsætter man nuværende vej, så har DF for evigt tabt ansigt som fagforening og et helt til grin overfor sine medlemmer og interne værdier.

  Der er under 2 år til næste OK forhandling !!!
 • Glenn Wiik

  De BEDST lønnede nyuddannede er også i den private sektor. Det nævner denne artikkel pænt lite om. Fokuset burde også være på de enorme lønsforskelle det er inden for den private sektor.

  Mine ansatte (også nyuddannede) tjener pt mer en mig som klinikejer og væsentlig mer en de beløb artikkelen omtaler.

  Er det mig som er dum eller for god af mig? Måske!
  Synes jeg at de tjener for meget ifh kompetancer og ansvar? Ja!

  Men det giver også meget tilbage den anden vej gennem øget arbejdsglæde, stabil arbejdskraft og et ønske om at bidrage ekstra til klinikkens drift. Ikke alle klinikejere er egoistiske og griske, selv om det alltid er sådan vi bliver fremstillet.

  Mange klinikejere frygter at der kommer en lønsoverenskomst i den private sektor. Når jeg læser denne artikkel ønsker jeg sådan en løsning velkommen. Det vil jo trods alt betyde flere penge til mig og mindre til mine ansatte (nyuddannede). Så hvorfor ikke???

  Og til DF: Hvorfor skal i hele tiden producere så mange negative artikler om vores fag. Er det ikke meningen at i skal tale vores sag og forsvare os fysioterapeuter som faggruppe. Og ikke bidrage til den negative stemning der er omkring vores fag for tiden.

 • Peter Lehn Petersen

  Jeg er klinikejer og er personligt af den holdning, at fysioterapi ikke skal være et lavtlønsområde og vil gerne tilbyde god løn, uddannelse, frihed under ansvar etc.
  Desuden har den ansatte i henhold til funktionærloven forskellige rettigheder, som ikke er gratis for klinikken, og jo flere af dem og jo mere omfattende de er, jo dyrere er de for klinikken.
  Især retten til fuld løn under sygdom taler jo imod at give en god løn (f.eks. kan lang tids sygdom koste kassen til en højtlønnet fysioterapeut (langt over kr. 100.000 netto).

  Som det er nu, er der et misforhold mellem klinikkens indtjening(overenskomsthonorer)og hvad der forventes af de praktiserende klinikker skal tilbyde den ansatte (både løn, goder og rettigheder)

  Så skal vi undgå at fysioterapi bliver et lavtlønsområde, og samtidig sikre de ansatte gode forhold, så må DF kæmpe for en overenskomst med bedre honorarer, som i forvejen ikke er for gode og slet ikke i forhold til alle de krav der stilles til klinikkerne i dag.
  På en måde kan nogle af funktionærlovens rettigheder for den ansatte, være i modsætning til at give vedkommende en god løn.

  Det virker ikke som om at DF helt forstår; hvordan tingene hænger sammen i en privat klinik.

  NB: jeg vil lige oplyse at mine ansatte får en løn, som ligger i den gode ende.
 • Sune Krogh Hansen

  Men nyuddannede kan til gengæld hvis de bliver ansat med ydernummer få slutløn allerede fra den første dag.
Indsend kommentar