Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Triste forhold for nyuddannede

Det er trist, at der kan være så stor forskel på, hvad nyuddannede får i løn på en klinik for fysioterapi og i en kommune eller på et sygehus, siger Marianne Kongsgaard, der er formand for Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter.

”ALT FOR STOR en forskel”. Det er hvad Marianne Kongsgaard mener om, at der er nyuddannede fysioterapeuter på klinikker for fysioterapi, der får 3.000 – 4.000 kroner mindre i løn, end nyuddannede i kommuner og sygehuse.

Marianne Kongsgaard, der er formand for Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter, kender godt problemstillingen. Fraktionen besluttede sidste år på sin generalforsamling at sætte fokus på at sikre ordnede forhold i praksissektoren, herunder løn- og ansættelsesforhold for unge nyansatte.

Marianne Kongsgaard vil ikke sige, hvad mindstelønnen for en nyansat bør ligge på. Men hun kalder den nuværende forskel for ”trist”.

”Det skal ikke være nogen undskyldning, men det er relevant at nævne, at sygesikringshonorarerne ikke er steget igennem mange år, og at der derfor ikke er de samme muligheder for at give lønstigninger som i den offentlige sektor. Det er ikke for at bortforklare, men det er et faktum, som bør tages med”, siger Marianne Kongsgaard.

I løbet af efteråret inviterer fraktionen såvel klinikejere som lejere og ansatte til en række fyraftensmøder.

”Her vil vi lægge op til en debat om, hvad det vil sige at have ansatte på klinikken. Der er behov for at diskutere såvel god ledelse, som hvilke løn- og ansættelsesvilkår der bør gælde, i takt med at der bliver stadig flere ansatte i praksissektoren”, siger Marianne Kongsgaard.

Brug for overenskomster

Derudover er fraktionen helt enig med Danske Fysioterapeuter om, at der bør tegnes overenskomster på praksisområdet. ”Udfordringen er, at vi ikke i dag har en arbejdsgiverforening, der kan indgås aftaler med. Derfor er der behov for at få etableret en arbejdsgiverforening”, siger Marianne Kongsgaard.

For nylig opgav en gruppe ansatte i praksissektoren at oprette deres egen fraktion. I stedet valgte de at melde sig ind i Fraktionen for Praktiserende Fysioterapeuter. Marianne Kongsgaard mener godt, at fraktionen kan varetage alle medlemmers faglige og økonomiske interesser, men erkender dog samtidig, at det er begrænset, hvad fraktionen kan gøre for hjælpe de ansatte, der i dag har en lav løn og dårlige pensionsforhold.

”Vi har ingen magtmidler eller beføjelser til at blande os i en aftale, som er indgået mellem en ansat og en klinikejer. Men jeg tror på, at vi kan være med til påvirke de holdninger og den adfærd, der er i praksissektoren, og dermed også være med til at skabe ordnede forhold”, siger Marianne Kongsgaard.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar