Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ordentlig løn til nyuddannede

LEDER / "Fysioterapi må ikke blive et lavtlønsområde", siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht.

En månedsløn på godt 22.000 kroner og nul kroner til pension. På side 11 i dette blad fortæller en nyuddannet fysioterapeut, at det var, hvad hun fik tilbudt for et fuldtidsjob i praksissektoren.

Det er uanstændigt at tilbyde så dårlige løn- og pensionsforhold.

Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse viser, at der ikke er et enkeltstående tilfælde. Mange nyuddannede i den private sektor får 3000-4000 kroner mindre i løn og pension end de dårligst lønnede i kommuner og på sygehuse. Det er er ganske simpelt ikke orden.

Det kan være svært for en nyuddannet at finde job, og det kan være vanskeligt at sige nej tak til en kontrakt med lav løn, når der står andre klar til at tage jobbet. Det er helt forståeligt, at den unge fysioterapeut siger ja, selvom lønnen er på niveau med ufaglært arbejde.

Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde for at få sat optaget på fysioterapeutuddannelsen ned. Vi vil fremover opleve stigende ledighed og pres på løn og arbejdsforhold. Hvis den udvikling ikke skal køre helt af sporet, så skal optaget sænkes nu.

De seneste år er flere klinikker begyndt at benytte såkaldte uddannelseskontrakter og mentorordninger, hvor den nyuddannede bliver tilbudt faglig supervision og kurser, men ofte med en meget lav løn.

Det er fornuftigt at hjælpe nyuddannede godt i gang og kvalitetssikre den behandling, klinikkerne tilbyder. Men det er ikke rimeligt, at det er de nyuddannede, som kommer til at betale med lav løn og dårlige eller ingen pensionsordninger. Det er dygtige og veluddannede fysioterapeuter, som dimitterer fra uddannelserne. Derfor skal de selvfølgelig have en løn, der svarer til deres kvalifikationer og kompetencer.

Fysioterapi må ikke blive et lavtlønsområde. Det vil give fysioterapeuter ringere livsvilkår og faget mindre anseelse, hvilket vil forringe vores muligheder for at overtage nye arbejdsopgaver fra andre faggrupper.

Mit råd til fysioterapeuter, der er på vej til deres første job, er at kontakte Danske Fysioterapeuter og få gennemgået kontrakten, inden den skrives under. Med råd og vejledning er man bedst muligt klædt på til at tage forhandlingen, så man efterfølgende er helt sikker på, hvad man skriver under på.

Det er et generelt problem, at mange praktiserende fysioterapeuter sparer meget lidt op til pension.

Det betyder, at de risikerer at få en fattig pensionisttilværelse. Derfor er det vigtigt, at der følger en pensionsordning med det første job. Danske Fysioterapeuter indgik sidste år en aftale med PFA, som betyder, at alle fysioterapeuter i den private sektor har mulighed for at få en pensionsaftale. Så der er ingen undskyldning for ikke at tilbyde en pensionsordning til sine ansatte.

Det er et politisk mål for Danske Fysioterapeuter at få flere overenskomster på det private område.

Det er nemlig den bedste måde at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Vi ved godt, at det ikke er nogen nem opgave. Men det er en opgave, som vi tager meget alvorligt. En af udfordringerne er, at der i dag ikke eksisterer en arbejdsgiverforening, som vi kan indgå aftaler med. Derfor arbejder vi for, at der kan etableres en arbejdsgiverforening i praksissektoren.

Og så er jeg er glad for, at Fraktionen for Praktiserende Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på, hvordan der kommer mere god ledelse og bedre løn- og ansættelsesvilkår på klinikkerne.

Det er langt fra alle nyuddannede i den private sektor, som bliver ansat på dårlige vilkår. Det viser lønundersøgelsen. Der er heldigvis en del nyuddannede fysioterapeuter, der får en god løn. Så det kan lade sig gøre.

 

Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Michael Møller Nielsen

  Jeg kan kun tilslutte mig Jeanettes bemærkninger omkring dårlige ansættelsesvilkår i praksis.

  Desværre peger det i retningen af en syg lederkultur, der er katalyseret af de store branchekæder, som direkte anbefaler nye potentielle klinikejere at være med til løndumping. Det er et udtryk for mangel på moral og et menneskesyn man skal meget langt tilbage i tiden for at finde.
  Jeg er derfor forundret over at DF, fortsat mener at man skal være i samme forening med sådanne persontyper. Jeg har vanskeligt ved at se hvordan en fagforening skal stå skulder med skulder med disse personer fremadrettet !

  Hvis man ser processen i historisk perspektiv, så er ændringerne i praksis sket siden kommunalsammenlægningen i 2007, der medførte at arbejdsfunktionen i kommunerne overvejende lignede de opgaver som primær praksis havde varetaget i mange år. Dette har affødt en proces, hvor mange klinikker er blevet omdannet til leder-ansatte forhold med forankring i funktionærlovgivningen. Nogle af disse processer kan være velbegrundet, men som vi har måtte erfare har motivationen herfor ikke været andet end kapitalistisk grådighed afmålt på den regnskabsmæssige bundlinje.

  Uheldigvis, for fysioterapeuterne på respektive klinikker, har man måtte erkende at denne proces delvist er understøttet af Regionens fuldstændigt konkurrenceforvridende ydernummersystem og passivitet fra Danske Fysioterapeuter, der har valgt at ikke lytte til de mange medlemmer der er kommet i klemme i denne proces. Typisk har medlemmerne måtte acceptere urealistiske stigninger i provision eller lønnedgang på 20-50% ved overgang til funktionærstatus.

  I artiklen i Fysioterapeuten beskrives der store lønforskelle mellem kommunalt og praksis ansatte. Disse tal skal sættes i historisk perspektiv, eftersom at tallene faktisk er meget værre end angivet.

  For snart 5 års siden lavede DF en analyse af gennemsnits-omsætningen (bruttohonorar) for ydernummer under 30 timer. Resultatet var at gns. omsætningen var 850.000 kr. per år. Samtidigt fandt man at gns. huslejen i form af provision var 40% på landsplan. Omregnet betyder dette at lejerne havde en bruttoindtægt før skat på 510.000 kr. sv.t. 42.500 kr per mdr.

  I takt med at klinikkerne er blevet større og der er etableret store branchekæder har man i samme periode set at lønudviklingen for funktionæransatte er at finde i et spænd fra brutto 19.600 kr per mdr. til brutto 32.500 kr. per mdr.

  Dette betyder at bruttohonoraret for fysioterapeuter i praksis over 5 årig periode er reduceret med hhv. 22.900 kr - 10.000 kr per mdr. !!!

  Sammenholder man man nuværende indekstal angivet i artiklen, hvor kommunalt ansatte får ca 3000-4000 kr mere per mdr. , så vil man kunne iagttage at bruttohonorarat i praksis over 5 er faldet massivt eftersom at praksis før denne periode havde ca. 3.000-12.000 kr mere per mdr. end kommunalt ansatte.

  I samme periode har analyse fra Copenhagen Lighthouse dokumenteret at der i praksis har været enorm vækst og at der fortsat er stort potentiale for vækst.

  Det interessante spørgsmål er så: "Hvor er pengene blevet af ?"

  Svaret er ligetil: Klinikejerne har taget lønmidlerne fra arbejdstagerne og investeret i bygninger, inventar, fitnessudstyr, apparaturer mv. og på den måde opbygget en stor fed pensionsopsparing.

  Man kan således læse at klinikejerene beklager sig over at de ingen penge tjener, hvilket er overraskende eftersom at der netop er beskrevet enorm vækst. Desuden beskrives at der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter, hvilket helt overordnet er en sund tanke. Men klinikejerne har vel udarbejdet et budget for disse investeringer der er foretaget og kan derfor ikke være overrasket over at det koster penge at opbygge mega-klinikker. Det ubehagelige herved er netop at ejerne formenligt har udarbejdet budgetter med tydelig angivelse af en negativ lønprofil. Altså en fuldstændig koordineret indsats i de store branchekæder.
  Hvis man sammenligner processen fra boligmarkedet, så vil man se at naboen bygger et flot nyt hus til 2,5 mill og klager over at det er dyrt at afbetale på lånet. 10 år senere sælger naboen huset til 4,5 millioner og kan nu nyde godt at sin likviditet. Skal man så fortsat have medlidenhed med naboen ift. økonomiske situation.

  Samme proces sker i praksis og DF understøtter 100 % at klinikejerne tager penge fra arbejdstagernes indtægt og bruger til vækst.
  DF har gentagne gange udtryk at man ikke vil acceptere at klinikker må lukke pga. reguleringer af ydernummersystemet, hvilket er et hån mod de mange medlemmer der er blevet sat ned i honorar eller opsagt som lejere pga samme proces.

  Har de etablerede OK klinikker et godt produkt og et godt arbejdsmilø, så har man jo intet at frygte ved at praksis og ydernummeretsystemet bliver liberaliseret.

  Vores kære praksisudvalg har udarbejdet en rapport der beskriver at man ikke er fortaler for en liberalisering af ydernummersystemet, da man har erfaringer fra omkringliggende lande at man således kommer til at konkurrere på pris og ikke faglighed - MEN hvad er det lige vi har været vidne til seneste 5 år ? Netop dumping af honoraret for arbejdstagerne, mens arbejdsgiverne scorer kassen ved netop løndumping.

  Min opfordring til DF er derfor at man påtager sig ansvaret som fagforening for arbejdstagerne og beder arbejdsgiverne om at organiserer sig andet sted.
  Får udarbejdet en fornuftig OK baseret på tal for 5-10 år siden og ikke det markedstal som er genereret af de store brancheorganisationers løndumping metoder i seneste 5 årige periode.
  I denne proces vil det være nødvendigt at man en gang for alle tager opgøret med ydernummersystemet og anerkender alle de praktiserende (og ofte højtuddannede) fysioterapeuter der ikke har aftale med OK. Deres kontingentpenge har vel samme betydning som medlemmer med OK ???

  Sæt faget fri og man vil opleve stor vækst for alle og et iværksætteri som man aldrig har set før i sundhedsbranchen.

  Fortsætter man nuværende vej, så har DF for evigt tabt ansigt som fagforening og et helt til grin overfor sine medlemmer og interne værdier.

  Der er under 2 år til næste OK forhandling !!!

 • Jeanette Præstegaard

  Jeg er dybt forundret over denne sammenblanding af æbler og pærer.
  At nogle klinikejere tillader sig at tilbyde så ringe løn og ansættelsesvilkår til nyuddannede fysioterapeuter er efter min bedste overbevisning forkasteligt. I stedet for at bruge tid på at begrænse optaget af fysioterapeutstuderende, et optag der jo som bekendt er dikteret af ministeriet, burde HB derimod arbejde for at indgå overenskomst med klinikejerne, således at ALLE fysioterapeuter sikres anstændige ansættelsesforhold, uanset om det er privat eller offentlig regi.
Indsend kommentar