Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Snakketesten er følsom for ændringer over tid

Forskningsnyt

Det er i hjerterehabiliteringen behov for en konditest, som ikke baserer sig på pulsmonitorering, da mange patienter med hjertesygdom bruger medicin, som påvirker pulsen. Den Selvvurderede Snakketest kombineret med cykelprotokollen ”The Graded Cycling Test” (GCT-TT) er en enkel submaksimal konditest, hvor belastningen stiger med 15 watt hvert minut, indtil patienten når sin snakkegrænse.  En tidligere undersøgelse har vist, at GCT-TT er pålidelig ved test-retest samme dag med en moderat målefejl på 18.3 watt for grupper og 25.9 watt (svarende til to trin) for enkeltindivider.

Formålet med denne undersøgelse på tre hospitaler i Region Hovedstaden var at se, om testen er følsom for ændringer over tid hos patienter i hjerterehabilitering, og at finde den mindste kliniske relevante forskel for patienterne.

93 patienter (25 kvinder og 68 mænd), som deltog i 8 ugers hjerterehabilitering efter indlæggelse for blodprop i hjertet, angina pectoris, by-pass-operation eller hjertestop blev testet før og efter træningsforløbet.  Genoptræningen var standardiset 2 x 1½ times træning om ugen med opvarmning, konditionstræning på kondicykel og trapper m.m., samt styrketræning.   For at vurdere, om ændringer i testen stemte overens med patientens opfattelse af ændringen af deres fysiske form, blev patienterne den sidste træningsgang spurgt om, hvordan de under hensyntagen til deres hjertesygdom oplevede deres fysiske form sammenlignet med før genoptræningsforløbet. De skulle svare på en Likert-skala fra -5 til 5, som repræsenterede ”meget værre”, ”uændret” til ”meget bedre”.  Svaret blev afgivet, så det var blindet for fysioterapeuten.

Det viste sig, at patienterne i gennemsnit forbedrede deres GCT-TT-resultat signifikant med 18,1 ± 21,1 watt.  7 patienter fik et ringere testresultat, 17 patienters testresultat var uændret og 59 viste en forbedring. 

Projektet viste, at der god overensstemmelse mellem patientens oplevelse af ændringen i deres fysiske form og deres testresultat.  På baggrund af dette foreslår forskerne, at 30 watt, som svarer til to trin i testen, repræsenterer den mindste klinisk relevante forskel for patienter i hjerterehabilitering. Det er en styrke for studiet, at et relevant udsnit af patienter fra klinisk praksis deltog, hvoraf 72 % brugte beta-blokkere.  Ingen svarede mindre end 0 på spørgsmålet, om deres fysiske form trods en nedgang i konditest. Det kan være en svaghed ved studiet og kan tyde på, at patienterne havde glemt deres udgangspunkt 8 uger tidligere, eller at de udtrykte tilfredshed med forløbet i stedet for at vurdere ændringen i deres fysiske form.

Nielsen SG, Vinther A. Graded Cycling Test Combined With the Talk Test Is Responsive in Cardiac Rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2016 Apr 29. [Epub ahead of print]

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar