Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tidlig asymmetrisk vægtbæring efter ACL-rekonstruktion

Forskningsnyt

Man ser typisk asymmetrisk vægbæring på benene, når patienter efter rekonstruktion af det forreste korsbånd (ACL) i den tidlige genoptræningsfase skal rejse-sætte-sig (RSS), lave squat eller gå på trapper. Også seks måneder efter rekonstruktionen ses asymmetrisk vægtbæring ved afsæt og landing, og i mange tilfælde fortsætter asymmetrien under sport flere år efter, hvilket kan øge risikoen for skader på kort og lang sigt.

Det er let at afdække asymmetrisk vægtbæring ved at bruge platforme med sensorer (f. eks. 6-komponents kraftplatforme; model 9281 B; KISTLER, Winterthur, Schweiz), som måler den maksimale belastning (peak ground reaction force) under aktiviteten. Derefter kan graden af symmetri mellem de to ben beregnes ved Limb Symmetri Index (LSI). Men spørgsmålet er, om asymmetrisk vægtbæring i forbindelse med den tidlige måling kan forudsige asymmetri på længere sigt. Et hold italienske forskere undersøgte derfor sammenhængen mellem asymmetri under RSS en måned postoperativt og under et standardiseret vertikalt hop seks måneder postoperativt.

53 eliteidrætsudøvere (heraf 5 kvinder; alder 22 ± 6 år) blev rekrutteret fra en idrætsmedicinsk klinik efter ukompliceret artroskopi. Idrætsudøverne gennemførte almen fysioterapeutisk genoptræning med brug af DonJoy, vægtbæring fra dag 2, tidlig neuromuskulær træning, passiv mobilisering samt progression med styrke og funktionel træning. Ledbevægelighed samt isometrisk muskelstyrke i m.quadriceps i 30, 60 og 90 graders knæfleksion blev målt 2, 4 og 8 uger postoperativt.  

Testen viste symmetrisk vægtbæring hos 62 % ± 14 under RSS; og hos 85% ± 10% under det vertikale hop med signifikant overensstemmelse mellem dem (R= 0,48; p< 0,001). Regressionsanalysen viste, at sammenhængen mellem RSS og hoppet fortsat var signifikant efter justering for muskelstyrke og bevægelighed. Der var endvidere positiv sammenhæng mellem graden af symmetri under hoppet og muskelstyrketesten ved 90 graders fleksion, samt negativ sammenhæng med nedsat bevægelighed.

Konklusionen var, at asymmetri under RSS en måned efter operation kunne forudsige asymmetri under hop efter 6 mdr., og at genoptræning derfor med fordel kan inddrage postural og funktionel træning. Valideteten og reliabiliteten af den anvendte målemetode er ikke afklaret, og evidensen for resultaterne i dette forholdsvis lille, ukontrollerede studie er lav. Resultaterne kan ikke umiddelbart overføres til andre patientpopulationer.  

Labanca L, Laudani L, Menotti F, Rocchi J, Mariani PP, Giombini A, Pigozzi F, Macaluso A. Asymmetrical Lower Extremity Loading Early After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Is a Significant Predictor of Asymmetrical Loading at the Time of Return to Sport. Am J Phys Med Rehabil. 2016 Apr;95(4):248-55. doi: 10.1097/PHM.0000000000000369.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar