Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De stiller også op

Mange fysioterapeuter stiller op til kommunalbestyrelser og regionsråd, når der er valg til november. Læs om nogle af kandidaterne her.

Lene Dybdal, 51 år, opstiller for Socialdemokraterne i Holstebro Kommune

”Jeg er gået til valg på ønsket om at sætte Holstebro Kommune i bevægelse. Det gælder også helt bogstaveligt: Vi skal styrke idræt og motion for at øge folkesundheden, og vi skal gøre en langt bedre indsats for genoptræning af de patienter, som kommer hjem fra sygehuset. Uanset om man er kommet til skade eller har oplevet svær sygdom, f.eks. en hjerneblødning, ved vi som fysioterapeuter, at et aktivt liv med fysisk træning er alfa og omega, hvis man vil klare sig selv. Det handler ikke kun om at blive gammel – det handler om god livskvalitet i de år, der er tilbage. De erfaringer vil jeg gerne tage med ind i byrådssalen.”

 

Sanne Jensen, 40 år, opstiller for Borgerplatform i Skive Kommune

”Borgerplatform har borgeren i centrum frem for de politiske partier.  Igennem mit arbejde møder jeg tit mennesker som har været i kontakt med det offentlige system, og jeg tænker tit, at det må vi da kunne gøre bedre. Mit interessefelt er selvfølgelig sundhedspolitikken, men jeg interesserer mig også meget for at udvikle vores lokalområde og tiltrække nye borgere. Her er mange udfordringer lokalt pga. manglende arbejdspladser og centralisering omkring de store byer. Den udvikling kan vendes, hvis vi fokuserer på det, vi kan tilbyde, smuk natur, gode tilbud til børnefamilierne og rigt kulturliv, i stedet for at lukke skoler, fokusere på manglende arbejdspladser og skære i tilbuddene for børn og unge.”

 

Annie Vase, 47 år, opstiller for Radikale Venstre i Sønderborg Kommune

”Jeg synes, at vi som fysioterapeuter har en masse at byde ind med i disse år, hvor der fokuseres meget på rehabilitering, forebyggelse og ny teknologi. Jeg tror dog ikke, at jeg kommer ind, da Sønderborg ikke har tradition for at have mange radikale vælgere. Efter jeg blev opfordret til at melde mig i det lokale meninghedsråd for fem år siden og prøvede det af, fik jeg lyst til at gå ind i politik i stedet. Jeg er forundret over, at der ikke er flere politisk aktive ude i lokalsamfundet. Det er vigtigt, at vi engagerer os, hvis demokratiet skal fungere optimalt. Fysioterapeuter er vellidte og vil helt klart gøre sig godt blandt lokalbefolkningen.”

 

Ole Primdahl, 50 år, opstiller op for SF i Holstebro Kommune

”Jeg vil arbejde for en stærk sundheds- og ældrepolitik ,  hvor vi bl.a. øger samarbejdet i mellem hospitalet og kommunen. Patienten skal mere i centrum og undgå at komme i en gråzone mellem de to sektorer. Desuden skal Holstebro Kommune styrke den grønne profil med meget mere økologi og bæredygtighed. Og endelig vil jeg arbejde for, at vi for alt i verden beholder den nuværende borgmester.”

 

Ellen Manelius Knudsen, 64 år, stiller op for De Konservative i Stevs Kommune og til regionsrådet i Region Sjælland

”Blandt mine mærkesager i forbindelse med regionsrådsvalget er personligt ansvar. Mange patienter føler sig fremmedgjorte overfor deres egen behandling og skal derfor have større viden om deres sygdom og selv være med til at træffe valg. En anden mærkesag er kvalitet i behandlingen, da vi i Region Sjælland har oplevet flere problemer med kvalitet i behandlingen og det er ødelæggende for planerne om at hjemtage yderligere behandlinger fra Region Hovedstaden. Desuden vil jeg arbejde for at fremme erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe arbejdspladser. Mine mærkesager ved kommunalvalget er fokus på arbejdsmiljøet i hjemmeplejen, på børneinstitutioner og i skoler samt borgerservice og flere kultur- og fritidstilbud, der kan tiltrække de kommende medarbejdere på supersygehuset i Køge.”

 

Susanne Møller, 60 år. Genopstiller for Konservative til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune samt til regionsrådet i Region Hovedstaden

”Der er behov for flere døgnrehabiliteringspladser og vurderingspladser i København, også til borger under 65 år. Neurorehabiliteringen skal blive endnu bedre, og den palliative indsats skal prioriteres. Forebyggelse og sundhedsfremme skal starte i daginstitutioner og skoler, og byplanlægningen skal give plads til leg, idræt og fysisk aktivitet. I forbindelse med Regionsrådsvalget lægger jeg vægt på, at der skal være kapacitet i hospitalernes akutmodtagelser, så akut indlagte tilses hurtigt. Og der skal ikke nedlægges flere medicinske sengepladser, så længe vi er vidner til massiv overbelægning. Ventetidsgarantien ved kræftpakkerne skal overholdes.”

 

Anja Rosengreen, 45 år, stiller op for SF i Halsnæs Kommune

”Jeg har tidligere siddet i Byrådet fra 2005-2009 men tog en pause og stillede ikke op sidste gang. Det er hårdt og tidskrævende men samtidig rigtig spændende at deltage i det politiske arbejde. Jeg arbejder for at styrke fællesskaberne lokalt så vi bliver endnu bedre til at tage os af hinanden, samt for at gøre det sunde og fornuftige valg”

 

 

Johanne Asmussen, 39 år, stiller op for Radikale Venstre i Randers Kommune

”Børne- og skoleområdet er et yderst vigtigt område. Børnene er fremtidens borgere, vælgere, politikere osv. De skal have et godt og solidt fundament at  stå på, hvis vi vil gøre fremtiden bedre. Kunst og kultur hjælper os til at mærke os selv som mennesker og forstå verden. Det er vigtigt, at området ikke er forbeholdt eliten, men bredes ud til hele befolkningen. På sundhedsområdet giver hurtig og meget hjælp og træning i starten af et rehabiliteringsforløb mere selvhjulpne borgere i længden. I det hele taget synes jeg, at det er vigtigt, at vi ser hinanden i øjnene med værdighed og respekt. Det er vigtigt at vi hjælper hinanden med at leve som sunde, vidende og hele mennesker.”

 

Er du fysioterapeut og kandidat til det forstående kommunal- eller regionsvalg, og overså du i første omgang, redaktionens efterlysning af kandidater, har du mulighed for at få dit kandidatur omtalt på her fysio.dk. Send foto og tekst ( ca. 700 enheder inkl. mellemrum) om dig og dine mærkesager til Anne Guldager på ag@fysio.dk