Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nu lytter de

Der er valg til kommuner og regioner den 19. november. I Danske Fysioterapeuter mener man, at det giver en ekstra lydhørhed hos de mange politikere, der er på valg. Og det skal udnyttes
Illustration: Gitte Skov

Hvorfor skal en borger vente 14 dage på at komme til genoptræning i X-købing Kommune mens nabokommunen gør plads i kalenderen umiddelbart efter, at borgeren er udskrevet fra sygehuset? Og hvorfor får Jensen og Hansen ikke det samme tilbud om tværfaglig rehabilitering efter deres hjerneskader, bare fordi de bor i to forskellige kommuner?

Den slags spørgsmål stiller patientforeninger, faglige organisationer og presse jævnligt, men op til et valg skrues der op for indsatsen. Simpelthen fordi en politiker, der er ivrig efter at blive valgt eller genvalgt, vil være mere tilbøjelig til at lytte og måske endda tage et synspunkt og gøre til sit eget.

Det mener man i hvert fald i Danske Fysioterapeuter, der derfor har forberedt sig grundigt til de valg til regionsråd og kommunalbestyrelser, der finder sted den 19. november 2013.

Målet med foreningens indsats, der strækker sig fra nu og frem til november, er at etablere gode kontakter til de politikere i regioner og kommuner, der kan være med til at føre foreningens visioner ud i livet de kommende fire år.

Mere træning og bedre psykiatri

De budskaber, som man i Danske Fysioterapeuter mener, det vil være lettest at trænge igennem med i forbindelse med den regionale valgkamp er budskabet om træning som førstevalg i stedet for operation, en forbedring af behandlingspsykiatrien ved en højere anvendelse af fysioterapeutiske kompetencer samt flere fysioterapeuter i akut-funktioner.

Også i den kommunale valgkamp er psykiatrien blandt de udvalgte fokusområder, ligesom bl.a. ventetid på genoptræning, kvalitet og indhold i vedligeholdende træning samt børneområdet kommer på dagsordenen, det sidste i form af fokus på motorik og livsstil.

Det bliver i sagens natur først og fremmest Danske Fysioterapeuters regionsformænd og regionsbestyrelsesmedlemmer, der kommer til at trækket læsset frem mod valgene, og de mødes derfor i begyndelsen af september til en konference med det ene punkt på dagsordenen at blive klædt på valgkampen.

Undersøgelser skal give argumenterne vægt

For at få vægt bag foreningens forskellige budskaber er der gennemført en række forskellige undersøgelser, hvis resultater bliver offentliggjort i den kommende tid. Gallups årligt tilbagevendende undersøgelse af ventetid på genoptræning og vedligeholdende træning er en af dem, en undersøgelse som Danske Fysioterapeuter står bag i samarbejde med Ældresagen og Danske Handicaporganisationer.

Ventetidsundersøgelsen er kun en lille del af den kvalitetsdagsorden, foreningen ønsker at sætte, men den er med til at løfte den brede dagsorden. Jo senere borgeren kommer i gang med genoptræningen, jo sværere bliver det at opnå et godt resultat, lyder argumentet.

Undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort, men den peger som tidligere år på, at nogle kommuner skiller sig ud fra mængden med enten forbilledligt korte eller alarmerende lange ventetider, og begge dele vil blive brugt til at rette politikernes opmærksomhed på betydningen af tilstrækkelige ressourcer på træningsområdet.

Samme organisationer, suppleret med Ergoterapeutforeningen, står bag en undersøgelse af tilrettelæggelse, indhold og kvalitet i den vedligeholdende træning. Her er konklusionen overordnet set, at kvaliteten er rigtig god. Den historie kan være svær at få solgt til pressen, der helst skriver om ofre og skurke, men de gode resultater vil blive overbragt til politikerne.

Det konkrete arbejde med at få gjort budskaberne levende og forhåbentlig at få de opstillede kandidater til at tage dem til sig som deres egne er allerede i gang.