Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

To danske fysioterapeuter har fået professorater i Norge

Hans Lund og Birgit Juul-Kristensen fra Syddansk Universitet er blevet ansat som professorer på Högskolen i Bergen.

I foråret blev lektor, fysioterapeut Hans Lund og lektor, fysioterapeut, ph.d. Birgit Juul-Kristensen fra Syddansk Universitet professorkvalificeret og ansat som professorer på Högskolen i Bergen. Den norske högskole svarer til en dansk professionshøjskole og har som ambition at kunne bedrive selvstændig forskning og arbejder på i fremtiden at få universitetsstatus.

Der er tale om eksterne professorater på 20 procent af en fuld stilling, som Hans Lund og Birgit Juul-Kristensen skal varetage ud over deres arbejde på Syddansk Universitet.

Högskolen ønsker at få akkrediteret et forskeruddannelsesprogram (som tilbud til ph.d.-studerende) på afdelingen for Social og Helsefag, og Hans Lund og Birgit Juul-Kristensen skal på forskellig vis bidrage til opnåelse af denne akkreditering.

Hans Lunds opgave er at være med til at udarbejde en akkrediteringsansøgning for forskeruddannelsesprogrammet ved Senter for Kunnskapsbaseret Praksis, som er en selvstændig enhed ved Högskolen. Målet er at have programmet godkendt inden 2015 med evidensbaseret praksis som kerneområde. Hans Lunds professorat løber indtil videre i to år.

Det fokus, Högskolen har på evidensbaseret praksis er unikt, og den forskning, de bidrager med, er en forudsætning for at kunne implementere det i klinikken”, siger Hans Lund.

Styrkelse af forskning i fysioterapi

Birgit Juul-Kristensen har som Hans Lund fået et toårigt professorat. Hun bliver tilknyttet Institut for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, der er ét ud af tre institutter i afdelingen for Social og Helsefag på Högskolen i Bergen.

Birgit Juul-Kristensens opgave bliver at styrke og videreudvikle forskningen i fysioterapi og få etableret en forskningsgruppe inden for fysioterapi.For at få et tilstrækkeligt niveau er det besluttet, at der skal fokuseres på forskning indenfor reumatologiske og ortopædiske lidelser, der er Birgit Juul-Kristensens forskningsfelt.

På samme måde som på professionshøjskolerne i Danmark tager undervisningen af de norske studerende meget af undervisernes tid, og organiseringen har ifølge Birgit Juul-Kristensen kun i meget lille grad været gearet til at få egentlig forskning op at stå. ”At opslå et professorat på en professionshøjskole er en måde at løfte forskningsforpligtelsen på. En model, som vi ikke har set i Danmark endnu”, siger Birgit Juul-Kristensen.

Hendes første opgave bliver at etablere et forskningsnetværk i Norge med universiteter, universitetshospitaler og andre forskningsinstitutioner. Herefter skal hun i gang med at søge midler til forskning og etablere forskningsmiljøet på stedet.

Högskolen har udover bacheloruddannelse i bl.a. fysioterapi også en masteruddannelse i klinisk fysioterapi, det der i Danmark svarer til en kandidatuddannelser, og her skal der ifølge Birgit Juul-Kristensen også rekrutteres fra, når forskningsmiljøet skal etableres. ”Det er min hensigt at få nogle af de kandidatstuderende i Bergen til at udføre deres specialer som pilotprojekter eller supplerende studier i tilknytning til mine danske ph.d.- studerendes projekter. Dette skulle på længere sigt kvalificere nogle af de norske masterstuderende til at blive kommende ph.d.-studerende. Hver gang jeg deltager i en artikelskrivning, bliver begge institutioner krediteret. På denne måde kan begge institutioner få glæde af det dansk-norske samarbejde. Det er også planlagt, at de norske undervisere på den kliniske masteruddannelse kommer til Odense for at se vores laboratorier og forskningsmiljø på Syddansk Universitet”, siger Birgit Juul-Kristensen.