Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sundhed, lighed og livskvalitet driver mig i kommunalpolitik

Bente Borg Donkin fra Helsingør Byråd er præget af sin baggrund som fysioterapeut, og hun er klar til fire år mere.
Foto: sf.dk

55-årige Bente Borg Donkin har altid været politisk aktiv i de sammenhænge, hun har indgået i. Det være sig kvindepolitik, studenterpolitik, fagpolitik og nu kommunalpolitik i hjembyen Helsingør. Siden kommunalvalget i 2009 har hun siddet i byrådet for SF, hvor hun i mange sammenhænge trækker på sin indsigt og tilgang som fysioterapeut.

”Jeg kommer fra et fag, hvor livskvalitet og sundhed er meget skævt fordelt. Så hvis man har en social bevidsthed og holdning til ulighed og god kvalitet, er skridtet meget lille i forhold at gøre en politisk forskel”, siger Bente Borg Donkin.

Bente Borg Donkin arbejder til daglig som fysioterapeut og handicapkoordinator i Helsingør Kommune. Hun har tidligere været privatpraktiserende fysioterapeut samt arbejdet i ungdomspsykiatrien. Derfra blev hun headhuntet til børne-unge-arbejdet i Helsingørs folkeskoler, og siden har hun suppleret sin uddannelse med en kandidatgrad i pædagogik.

”Jeg har de sidste 20 år arbejdet med familier med børn, som har behov for en særlig indsats. Jeg har derfor en bred erfaring med, hvordan de beslutninger, der træffes i byrådet, får betydning for hverdagslivet i kommunen”, forklarer hun.

Bente Borg Donkin har meget fokus på, at hun ikke er fagpolitiker, men er valgt for alle borgere i kommunen. Alligevel har hun mange brugbare erfaringer fra sin profession.

”Eksempelvis sidder jeg i Økonomiudvalget og forhandler kommunens budgetter. Her trækker jeg på min viden fra mit fag om, hvilke økonomiske konsekvenser nedskæringer og opnormeringer kan have i forhold til borgernes livskvalitet. Sundhedsøkonomisk tænker jeg meget bredt, og vi ved blandt andet, at det har betydning i forhold til tidlig indsats i daginstitutioner og skoler, trafiksikkerhed og hverdags-rehabilitering”, forklarer hun.

Udskrivnings-paratheden halter

Bente Borg Donkin har tre politiske pejleord: Fordeling af ressourcer, ulighed samt sociale fællesskaber. Sundhedspolitisk er hun meget optaget af relationen mellem sygehuse, regionen og kommunen.

”Jeg er en stor fortaler for tværfaglighed og opbygning af specialer på tværs. Altså at det ville være meget sundere at se ens fag ind i en større sammenhæng. I sygehusregi er der en vis tværfaglighed, men det er ikke så tydeligt, når borgerne bevæger sig ud i det kommunale sundhedsvæsen”, mener hun.

Et af de steder, hvor det konkret halter i sektorovergangen, er på rehabiliteringsområdet.

”Kommunernes parathed til at rehabilitere færdigbehandlede borgere fra sygehusene er ikke god nok. Nu om dage udskrives patienterne så hurtigt, at de hverken kan gå eller stå på benene, og her vil den sociale ulighed være meget stor, hvis ikke man har et stort socialt netværk”, mener Bente Borg Donkin.

”I Helsingør arbejder vi på det og gør det bedste, vi kan, men det er gået for hurtigt i vores område. Holdningsmæssigt ligger der nogle gode beslutninger bag, for man kan blive syg af at være indlagt, men for eksempel på spædbørnsområdet er der for mange genindlæggelser på grund af dehydrering. Det samme gælder blandt ældre”, erkender hun. 

Fremover ser Bente Borg Donkin især to store udfordringer præge sin kommune på det sundhedspolitiske område: Flere kronikere og velfærdsteknologi.

”Det er vores demografiske udvikling, at vi føder færre børn og heldigvis får flere raske, rørige ældre, men desværre også flere kronikere. Så sundhedsøkonomiske betragtninger kommer til at dominere i fremtiden. Der er også teknologiudviklingen inden for velfærden, og her er det vigtigt at holde borgernes behov i fokus”, påpeger hun.