Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

På det kommunale valgkort

Leder || Det er egentligt meget enkelt. Politikerne er mere opmærksomme på, hvad der optager borgerne, når der er valg til de 98 kommunalbestyrelser og fem regionsråd. Og hvis Danske Fysioterapeuter formår at præsentere forslag til, hvordan borgerne kan få mere sundhed for skattekronerne, er det lettere at få politikerne til at lytte. Det er den korte forklaring på, hvorfor foreningen bruger tid og kræfter op til valget, der finder sted 19. november.

Vi mener nemlig, at vi har en række gode forslag til, hvad politikerne bør arbejde med i de nye regionsråd og kommunalbestyrelser. På sygehusene bør flere patienter, eksempelvis med ryg- og knælidelser, tilbydes træning som førstevalg frem for operation, og patienter med akutte skader i muskler og led vil have glæde af fysioterapeuter på skadestuerne. Og så er det oplagt at tilbyde mennesker med psykiske lidelser hjælp til at blive fysisk aktive. Ikke mindst for at modvirke de livsstilssygdomme, som gør at mange psykisk syge dør tidligt.

Også i kommunerne er det også vigtigt, at der kommer større fokus på det psykiatriske område. Blandt andet bør der være en sundhedspolitik på bo- og værestederne og tilbud om psykiatrisk fysioterapi til borgerne. Det skal også være lettere for raske børn og unge at bevæge sig, eksempelvis ved at der sættes en time af om dagen på skoleskemaet til fysisk aktivitet. Og så vil vi selvfølgelig holde fast i, at kommunerne skal sikre, at ventetiden på genoptræning ikke er for lang.
Ud over at præsentere politikerne for de gode forslag og argumenter, har vi valgt at få lavet en række undersøgelser, som skal hjælpe os med at sætte fokus på de udvalgte emner, blandt andet i medierne. Traditionen tro har vi undersøgt hvor lang tid borgerne må vente på at blive genoptrænet. Vi har også kigget på kvaliteten af den vedligeholdende træning, og så har vi spurgt fysioterapeuterne om sammenhængen med økonomien og den faglige kvalitet.

Resultaterne fra undersøgelserne vil vi tage med sammen med de gode forslag, når vi henvender os til politikerne. Og med ”vi”, mener jeg i stort omfang de fem regionsformænd og de 50 fysioterapeuter, der sidder i foreningens regionsbestyrelser. For det er selvfølgelig primært ude i landets kommuner og regioner, hvor valgkampen så småt allerede er gået i gang, vi skal være aktive.

Og vi starter i god form efter at have været to dage i bootcamp på Danske Fysioterapeuters regionkonference, hvor vi har fået trænet vores talegaver, haft pressetræning og er blevet skarpe på de budskaber, som vi skal have afleveret til politikere og journalister.

Vi er med andre ord klar til et hektisk efterår i kommunalvalgets tegn, hvor vi skal have afleveret foreningens budskaber og opbygget de gode relationer til politikerne, så vi har et godt grundlag for at arbejde videre de næste fire år. For selv om politikerne lytter ekstra, når der er valg, er det selvfølgelig mellem valgene, at resultaterne skal skabes.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Læs temaet om efteråret valg på side xx til xx