Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det kan være dyrt ikke kende overenskomsterne på praksisområdet

Landssamarbejdsudvalget har sendt en regning til to fysioterapeuter, der ikke har haft styr på overenskomstens bestemmelser

Landssamarbejdet vedrørende fysioterapi, hvori Danske Regioner, KL og Danske Fysioterapeuter er repræsenteret, har på sit seneste møde truffet afgørelser om bl.a. overtrædelse af overenskomsterne.

En fysioterapeut er blevet idømt en bod på 20.000 kr. for at have afregnet en times behandling af en patient som to ydelser fordelt på to dage. Endvidere havde fysioterapeuten i nogle tilfælde anvendt ydelsen ”Tillæg for særlig tidskrævende indsats” i modstrid med overenskomstens bestemmelse om anvendelse af ydelsen.

I en anden sag blev en fysioterapeut udelukket fra at praktisere efter overenskomsten som ejer eller lejer i en periode på fem år. Fysioterapeuten havde inden da modtaget en dom i det strafferetlige system om tilbagebetaling og betinget fængselsstraf, fordi fysioterapeuten havde afregnet for behandlinger, som ikke havde fundet sted.

Landssamarbejdsudvalget var dog ikke kun efter fysioterapeuterne, men traf også afgørelse i sager, hvor det var regionerne, der var synderen. I to sager havde en region fastsat et for lavt omsætningsloft i forbindelse med ansættelse af en ekstra fysioterapeut. Omsætningslofterne var ikke i overensstemmelse med overenskomsten og skulle forhøjes.

I en anden sag havde en region uberettiget fastsat et nyt omsætningsloft i forbindelse med en tidligere deling af et ydernummer. Landssamarbejdsudvalget fandt, at der var en række kritisable forhold i sagen og udtalte en kraftig misbilligelse af regionens behandling af sagen.