Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jeg har samme tilgang som fysioterapeut og som politiker

For viceborgmester Susanne Mortensen i Furesø Kommune er der en direkte relation mellem det, der har gjort hende til fysioterapeut, og hendes politiske ståsted som konservativ.
Foto: Henrik Frydkjær

Relation mellem faglig baggrund og politisk ståsted

Det er de samme værdier, der motiverer Susanne Mortensen som fagperson og politiker, fortæller hun.

”Som fysioterapeut har man det store privilegium at kunne være med til at udvikle eller fastholde folks selvhjulpenhed. Det afføder min fulde og store respekt, når jeg oplever mennesker med for eksempel en alvorlig funktionsnedsættelse, som kæmper for at bevare selvstændigheden længst muligt og kæmper for at bidrage  på arbejdsmarkedet, i organisationsarbejde eller være aktive i samfundet på anden vis”, siger Susanne Mortensen.

På den måde er der en direkte relation mellem hendes fysioterapeutiske baggrund og politiske ståsted som konservativ.

”Jeg har et stort socialt engagement med respekt for den enkelte, som jeg tror på kan og vil gøre sit til at bidrage uanset forudsætninger. Til gengæld kan jeg slet ikke forstå, hvis man vælger ikke at udnytte sit fulde potentiale”, slår hun fast.

Bruger også sine kernekompetencer politisk

Til daglig er Susanne Mortensen leder af Aktivitet & Træning i Ballerup Kommune. Både som leder for 60 medarbejdere og som lokalpolitiker trækker hun på kompetencer, som hun har fået via sin fysioterapeut-uddannelse: At lytte, at tage udgangspunkt i de ressourcer, der er, som afsæt for at se muligheder og udviklingspotentiale, at formulere mål og delmål samt at vurdere resultat eller effekt.

”Det er vigtige kompetencer, som har værdi i mit virke både som leder og politiker”, fortæller Susanne Mortensen.

Susanne Mortensen har siddet i byrådet i 12 år og stiller op til fire år mere i den sammenlagte Furesø Kommune, der består af de tidligere Farum og Værløse Kommuner. Her er hun blandt andet 1. viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget. I de kommende år anser hun det for en af de største sundhedspolitiske udfordringer, at samarbejdet mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen skal udbygges og styrkes, men også forenkles.

”Her er dialogen uomgængelig, og IT et vigtigt redskab til at understøtte dialogen. Standardiseringer, såsom forløbsprogrammer, er også vigtige, og at man har forpligtende aftaler med hinanden om opgavefordelingen i sektorovergangene. Jo bedre vi kender hinandens tilbud, desto nemmere er det at samarbejde, mener Susanne Mortensen.

Vederlagsfri fysioterapi skal gentænkes

Dernæst mener Susanne Mortensen, at der er behov for at se på den vederlagsfri fysioterapi. 

- Ja, jeg ved godt, at det er "igen, igen", men det hænger i min verden ikke sammen, at ”lægen bestiller og kommunen betaler”. Kommunerne har myndighedsopgaven, men kan reelt ikke gøre andet end at betale, og vi kan konstatere fortsat opdrift i udgifterne til dette tilbud, siger hun og understreger, at hun anser det for at være et vigtigt tilbud.

Generelt ser Susanne Mortensen meget gerne, at de privatpraktiserende fysioterapeuter får en større rolle og bliver en mere tydelig aktør i det kommunale sundhedsvæsen og i den fælles planlægning af tilbuddene til borgerne. Alt i alt tror hun, at ergo- og fysioterapeuter kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvor fokus vil være på det potentiale, der ligger i rehabiliterings-tankegangen.

- Her kommer ergo- og fysioterapeuters faglighed i den grad i spil. Det gælder ikke kun i forhold til hverdagsrehabilitering, men i forhold til træning og genoptræning i det hele taget, fordi det er en af de ting, man ved virker, konkluderer Susanne Mortensen.